If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Обобщение

Обобщение

Учене до Майсторство с Кан Академия

Какво е учене до Майсторство?

Предложен за пръв път от Бенджамин Блум през 1968 г., подходът за учене до майсторство има за цел да се гарантира, че учениците са усвоили основните концепции, преди да се премине към следващата тема. Тези от тях, които не могат да достигнат до Майсторство за дадено умение, получават допълнителна подкрепа. Те трябва да преговорят съдържанието и след това отново да проверят степента на усвояване.
За да бъде успешно ученето до Майсторство, трябва да направиш следните неща: - Да идентифицираш слабостите и силните страни - Внимателно да подредиш темите, така че фундаменталните знания да се натрупват - Да позволиш на учениците да работят със своето собствено темпо - Да наблюдаваш напредъка на учениците и да ги подпомагаш
Ученето до майсторство е изключително полезно и за теб като учител, и за учениците ти. - То позволява на учениците да усвоят задълбочено всяко понятие, преди да преминат напред. - С използването на ученето до майсторство учителят може да работи с учениците по предишни теми, за които е установил сериозни пропуски. По този начин се изграждат стабилни основи на знанията на учениците. - Непрекъснатото осигуряване на обратна връзка и подкрепа гарантира, че учениците наистина ще достигнат до майсторство!

Учене до Майсторство с Кан Академия

Платформата на Кан Академия е основана на принципа за учене до Майсторство. Чрез функцията “Майсторство за курс” Кан Академия дава възможност на учителите да помогнат на учениците си да достигнат до Майсторство.
Платформата ти дава следните възможности: - да определяш дългосрочни цели на учениците си и да проследяваш постигането им. - да подкрепяш учениците да изучават един и същ материал със собственото си темпо. - да осигуряваш непрекъсната обратна връзка за всеки ученик чрез достъпните за теб отчети за майсторство за всеки от тях. - да наблюдаваш напредъка на учениците и да използваш информацията, за да ги мотивираш, предизвикваш и да ги награждаваш с похвали за успехите им.
Нива на Майсторство в Кан Академия - Когато учениците още не са започнали работа, тяхното ниво е Незапочнато, което означава, че имат 0 точки. - След като започнат да се упражняват, те достигат ниво Пробвано. Когато учениците имат по-малко от 70% верни отговори, те остават на ниво Пробвано и не печелят точки. - Когато учениците имат 70% или повече верни отговори, те печелят 50 точки и се придвижват на ниво Запознат. - За да достигнат ниво Напреднал, учениците трябва да спечелят 80 точки и да отговорят вярно на 100% от въпросите. - Учениците достигат до Майсторство, когато са ниво Напреднал и отговорят вярно на въпроси за даденото умение. При повишаване на нивото на Майсторство учениците получават 100 точки.

Как да зададеш цел за Майсторство за курс в Кан Академия

 • Първата стъпка винаги е вписването в учителския ти профил в Кан Академия. При вписването в профила ти се озоваваш в твоето учителско табло.
 • След това трябва да избереш класа, на който искаш да поставиш цел.
 • В лентата с инструменти за учители избери менюто Майсторство за курс и после натисни бутона Възложи.
 • Когато избереш "Възложи", ще се появи син бутон "Създаване на цел". Ако използваш мобилно устройство, ще трябва да скролнеш надолу, за да го видиш. Щракни върху него, докато се появи друг син бутон "Създаване на цел за майсторство за курс".
 • Избери курса, който искаш да възложиш на учениците, за да го усвоят до Майсторство.
 • Тук можеш да избереш дали да възложиш курса на целия клас, или само на някои от учениците в него.
 • След като избереш курса и учениците, избери крайния срок за постигане на целта за Майсторство.
Не забравяй, че постигането на Майсторство за курс е дългосрочна цел. Учениците ще работят за постигането ѝ в продължение на месеци, затова можеш да поставиш срока в края на учебната година.

Използване на Кан Академия като учащ

 • След вписването в профилите си учениците ще видят менюто Майсторство за курс. Когато изберат менюто "Цел за майсторство", те ще видят поставената им цел.
 • Помоли ги да щракнат върху целта. Това ще ги отведе в началната страница на курса, където могат да видят всички раздели от курса, които са им възложени. Ако щракнат върху някой от разделите, могат да видят уроците, включващи видеа, статии и практически упражнения.
 • Не забравяй да обясниш на учениците си какви са нивата на Майсторство и как се получават точки.
 • Насърчи ги да използват подсказки, за да повишават нивото си и да следят точките си за Майсторство. - Твоята цел е да мотивираш учениците си да събират точки за Майсторство, така че ученето да бъде забавно и удовлетворяващо за тях.
Пробва ли този модул? Сподели опита си с нас тук.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.