If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика > Раздел 2

Урок 5: Анализ на диаграми – зависимост на две категорни променливи

Пример за категорийни данни

Сал анализира някои категорийни (качествени) данни за видео игрите и насилието. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Лучио иска да провери дали играенето на електронни игри с насилие прави хората по-агресивни. Той е питал приятелите си дали играят на електронни игри с насилие и дали са се били през този месец. Записал е резултатите в таблицата долу Попълни таблицата, за да покажеш процента на всяка група ученици и прецени дали има връзка между играенето на електронни игри с насилие и побойничеството между приятелите на Лучио. Да видим какво правят тук Учениците, които играят на игри с насилие, процент на тези са участвали в сбиване, и процент на тези, които не са. Учениците, които не играят на игри с насилие, процент на тези, които са се били и процент на тези, които не са. Нека отговорим на първата чаcт. Учениците, които играят електронни игри с насилие. Да видим тези ученици. Учениците, които играят на игри, в които има насилие. Елен е такъв ученик. Нека обърнем внимание на информацията, която ни интересува. Да видим всички хора, които играят на такива игри с насилие. Търсим къде имаме "да" и заграждаме. Тук имаме още един човек. И това е всичко. Имаме 1, 2, 3, 4, 5 ученици, които играят на игри с насилие. Какъв процент от тях са участвали в сбиване? Изглежда, че един от петима е участвал в сбиване. Останалите не са. Можем да кажем, че имаме една пета. Да запишем това. Една пета от тях са участвали в сбиване. А 4/5 не са. Знаем, че 5 ученика са играли такива игри, но не са участвали в сбиване. И сега, учениците, които не играят такива игри – това са всички останали. Да видим колко са. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – има общо 15 такива ученици. И колко от тях са участвали в сбиване? Да видим, имаме 1, 2, 3. 3 от 15-те са участвали в сбиване. 3/15 е същото като 1/5, това са еквивалентни дроби. А тези, които не са участвали в сбиване – това са всички останали. Това са 12/15 или 4/5. Следователно на база данните на Лучио, които нямат голям размер, имаме само 5 деца, които играят на електронни игри с насилие, и само един от тях е участвал в сбиване през последния месец. Но от нас се иска, като гледаме тези данни, да кажем дали има връзка между игрите с насилие и побойничеството. Не изглежда да има такава връзка. Изглежда, че, независимо дали са играли на такива игри или не, 1/5 от тях са участвали в сбиване през последния месец Няма разлика. Ако тук имахме, да речем, 4/5 или 5/5 (всички хора), тогава можехме да си кажем, че дори от малката извадка на Лучио се вижда, че вероятно има някаква връзка между игрите с насилие и участието в сбивания. Но тук нямаме никаква разлика.