If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Обиколка. Преговор.

Преговори основните понятия за обиколка и се опитай да решиш няколко задачи за упражнение.

Какво е обиколка?

Обиколка на фигура е сборът от дължините на всичките ѝ страни.
Обиколката на фигурите по-долу е дължината на линията, показана със синьо.
Шестоъгълник.
Триъгълник.
Фигура с четири страни.
Искаш ли да научиш повече за понятието обиколка? Виж това видео.

Как намираме обиколката на една фигура?

За да намерим обиколката на една фигура, събираме дължините на всичките й страни.

Пример 1:

Намери обиколката на трапеца.
Трапец, чиито страни са надписани както следва: 18 метра, 8 метра, 10 метра и 10 метра.
Можем да намерим обиколката, като съберем дължините на всичките страни.
Трапец, чиито страни са надписани в различен цвят както следва: 18 метра в синьо, 8 метра в зелено, 10 метра в лилаво и 10 метра в червено.
Обиколката P=18+8+10+10
Обиколката P=46 м

Пример 2:

Намери колко е обиколката на правилния петоъгълник.
Петоъгълник със страни с равни дължини. Едната страна е означена с надпис "9 сантиметра".
Можем да намерим обиколката, като съберем дължините на всичките страни.
Всички страни на правилен петоъгълник имат една и съща дължина.
Петоъгълник със страни с равни дължини. Всички страни са означени с надпис "9 сантиметра".
Обиколката P=9+9+9+9+9
Обиколката P=45 см
Искаш ли да научиш и други начини за намиране на обиколка? Виж това видео.

Упражнения 1: Намиране на обиколка

Задача 1A
Намери колко е обиколката на триъгълника.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
сантиметра
Триъгълник с дължини на страните както следва: 8 сантиметра, 6 сантиметра и 10 сантиметра.

Упражнения 2: Задачи с повишена трудност

Задача 2A
Обиколката на фигурата е 50 см.
Колко е дълга неизвестната страна?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
см
Многоъгълник с шест страни, всяка от които е надписана както следва: 14 сантиметра, 10 сантиметра, 4 сантиметра, 8 сантиметра, 8 сантиметра и едната страна с "? сантиметра".

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.