If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Видове триъгълници - преговор

Преговори начините за определяне на видовете триъгълници според дължината на страните и ъглите им. Упражни определянето на вида на триъгълниците.

Видове триъгълници според ъглите им

Остроъгълни триъгълници

В start color #11accd, start text, о, с, т, р, о, ъ, г, ъ, л, н, и, я, end text, end color #11accd триъгълник start color #11accd, start text, и, space, 3, negative, т, е, space, ъ, г, ъ, л, а, end text, end color #11accd start color #11accd, start text, с, а, space, п, о, negative, м, а, л, к, и, space, о, т, space, end text, 90, degrees, end color #11accd. По-долу са дадени примери за start color #11accd, start text, о, с, т, р, о, ъ, г, ъ, л, н, и, space, т, р, и, ъ, г, ъ, л, н, и, ц, и, end text, end color #11accd.

Правоъгълни триъгълници

start color #7854ab, start text, П, р, а, в, о, ъ, г, ъ, л, н, и, я, т, end text, end color #7854ab триъгълник има start color #7854ab, start text, 1, space, ъ, г, ъ, л, comma, space, р, а, в, е, н, space, н, а, space, end text, 90, degrees, end color #7854ab и 2 остри ъгъла. По-долу са дадени примери за start color #7854ab, start text, п, р, а, в, о, ъ, г, ъ, л, н, и, space, т, р, и, ъ, г, ъ, л, н, и, ц, и, end text, end color #7854ab.

Тъпоъгълни триъгълници

start color #1fab54, start text, Т, ъ, п, о, ъ, г, ъ, л, н, и, я, т, end text, end color #1fab54 триъгълник има start color #1fab54, start text, е, д, и, н, space, ъ, г, ъ, л, end text, end color #1fab54 start color #1fab54, start text, п, о, negative, г, о, л, я, м, space, о, т, space, end text, 90, degrees, end color #1fab54 и 2 остри ъгъла. По-долу са дадени примери за start color #1fab54, start text, т, ъ, п, о, ъ, г, ъ, л, н, и, space, т, р, и, ъ, г, ъ, л, н, и, ц, и, end text, end color #1fab54.
Искаш ли да научиш повече за видовете триъгълници? Виж това видео.
Задача 1A
  • Електричен ток
Определи вида на triangle, P, Q, R според ъглите му.
Избери един отговор:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение

Видове триъгълници според страните им

Равностранни триъгълници

В start color #11accd, start text, р, а, в, н, о, с, т, р, а, н, н, и, я, end text, end color #11accd триъгълник start color #11accd, start text, и, space, т, р, и, т, е, space, с, т, р, а, н, и, space, с, а, space, р, а, в, н, и, end text, end color #11accd. По-долу са дадени примери за start color #11accd, start text, р, а, в, н, о, с, т, р, а, н, н, и, end text, end color #11accd триъгълници.

Равнобедрени триъгълници

start color #7854ab, start text, Р, а, в, н, о, б, е, д, р, е, н, и, я, т, end text, end color #7854ab триъгълник има start color #7854ab, start underline, start text, п, о, н, е, end text, end underline, end color #7854ab start color #7854ab, start text, д, в, е, space, р, а, в, н, и, space, с, т, р, а, н, и, end text, end color #7854ab. По-долу са дадени примери за start color #7854ab, start text, р, а, в, н, о, б, е, д, р, е, н, и, end text, end color #7854ab триъгълници.

Разностранни триъгълници

start color #1fab54, start text, Р, а, з, н, о, с, т, р, а, н, н, и, я, т, end text, end color #1fab54 триъгълник start color #1fab54, start text, н, я, м, а, space, р, а, в, н, и, space, с, т, р, а, н, и, end text, end color #1fab54. По-долу са дадени примери за start color #1fab54, start text, р, а, з, н, о, с, т, р, а, н, н, и, end text, end color #1fab54 триъгълници.
Задача 2A
  • Електричен ток
Определи вида на triangle, P, Q, R според страните му.
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.