If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Тълкувай точкови диаграми с операции с дроби

Задача

Диаграмата по-долу показва масата на 5 торби ябълки.
Ако общата маса на всички торби се разпредели така, че всички да са с еднаква маса, каква ще бъде масата на всяка от торбите?
Всички стойности са закръглени до най-близката 12 от килограм.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
килограма
Заседна ли?
Заседна ли?