If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Умножение и деление с десет, повдигнато на степен

Задача

Куин се опитал да изчисли израз стъпка по стъпка.
(3104)0,002=(3104)(2103)Стъпка 1=(32)(104103)Стъпка 2=6101Стъпка 3\qquad\begin{aligned} &(3 \cdot 10^4) \cdot 0{,}002 \\\\ \\ =&(3 \cdot 10^4) \cdot (2\cdot10^{-3})&\green{\text{Стъпка } 1}\\\\ \\ =&(3\cdot2)\cdot(10^4\cdot10^{-3})&\blue{\text{Стъпка } 2}\\\\ \\ =&6 \cdot10^1&\purple{\text{Стъпка } 3} \\\\ \end{aligned}
Открий грешката на Куин.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?