Текущ час:0:00Обща продължителност:2:40

Видео транскрипция

Нека видим дали можем да съберем 9,087 с 15,31. И те насърчавам да спреш видеото и да се опиташ да го направиш самостоятелно. Приемам, че опита. И сега да видим как заедно да се справим с това. Сега искам да отбележа нещо. Може би виждаш числата подредени и веднага ти се иска да кажеш: Хей, 7 плюс 1 е 8. И 8 плюс 3 е 11. Пренасяме единицата, и т.н., т.н. И ако го направим, ще сме в грешка. Понеже, виж, десетичните дроби тук не са подредени. Тук, ако го направим, ще прибавяме 7 хилядни към стотни. Както и 0 десети към 5 единици. Ще събираме 9 единици с 1 десетица, защото по същество това тук е 10. Един вид всички места са разменени. Това, което трябва да направим, е да подредим десетичните запетаи, за да се наредят стойностите по места. Тоест целта ни е да подредим нещата. Така че можем да запишем 9,087. И тогава искаме да сложим десетичните запетаи една под друга. Ето какво трябва да пасне. И това ще е 15,31. Да се надяваме, че това ти се струва логично. Имаме 9 цяло и нещо плюс 15 цяло и нещо. И ще имаме – ако съберем 9 цяло и нещо с 15 цяло и нещо, ще получим 24 цяло и нещо, плюс-минус. Виждаме това тук. Имаме 9 плюс 15. Подредени са точните стойности по места. И вече сме готови да събираме. Добра идея е да започнем с най-малката стойност, така че ако имаме нещо за пренасяне, да можем да го пренесем на следващото място. Тук казваме 7 плюс... Това са 7 хилядни. Това е на мястото на хилядните. Може би си казваш: "С какво събирам това? Тук няма хилядни." И правилно. Тук няма хилядни. Така че можем да напишем 0 хилядни. 7 хилядни плюс 0 хилядни дава 7 хилядни. 8 стотни плюс 1 стотна са 9 стотни. 0 десети плюс 3 десети са 3 десети. Получихме дробната част. След това имаме 9 единици плюс 5 единици, което е 14 единици. Е, 14 единици е същото като 4 единици и 1 десетица. Ще пренесем тази единица там. Това просто е 1 десетица плюс 4 единици, което е 14. И накрая имаме 1 десетица плюс още 1 десетица, т.е. 2 десетици. Така че получаваме 24,397.