Основно съдържание

Съдържание от партньори

Започни
Основи

Философия с отворен достъп

Мисията на Философия с отворен достъп е да запознае хората с предмета на философията, като предложи лекции за философски проблеми и концепции за критично мислене, които са достъпни безплатно във забавен, интересен и достъпен вид за хора без предварителни знания по темата. За нас това е част от по-голяма мисия: да съградим колективна способност да мислим и дискутираме рационално. Като предоставяме инструментите за подобряване на ума, се надяваме, че Философия с отворен достъп ще допринесе за реализирането на тази цел.