If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Обобщение

Обобщение

Защо да използваме Кан Академия?

Предизвикателства пред учителя при преподаване на математика

Предизвикателство 1 – Липса на подходящи и изчерпателни ресурси за споделяне с учениците.

  • Да започнем с решението на първото предизвикателство. В Кан Академия предлагаме съдържание, което съответства на учебната програма и образователните стандрати.
  • Фокусирайки се върху дадено конкретно умение, ние предоставяме разнообразни упражнения в помощ на усвояването му. Тези упражнения могат да се правят многократно.
  • Нашата платформа дава незабавна обратна връзка, която насърчава и подкрепя чрез насочващи подсказки и видео уроци за справка.

Предизвикателство 2 – трудности при проследяване на напредъка на учениците

  • Кан Академия помага в преодоляването на това предизвикателство, като осигурява ясни и подробни отчети за напредъка на учениците. Това помага на учителите да наблюдават и оценяват представянето на учениците си. Въз основа на тези отчети учителите могат да преценяват какво съдържание да възлагат на всеки отделен ученик.

Предизвикателство 3 – насочване на учениците към различно учебно съдържание

  • Макар учителят да може да установи различното ниво на отделните ученици, той може да се затруднява да работи индивидиуално с всеки един от тях.
  • Кан Академия е изключително подходяща за персонализиране на ученето на учениците.
  • Учителите могат да възлагат съдържание въз основа на нивото на всеки ученик. Ако двама отделни ученика се затрудняват в усвояването на две различни понятия, тогава учителят може да възложи на всеки от тях различни упражнения.

Курсове/съдържание в Кан Академия

Кан Академия е платформа, изградена върху ученето до майсторство, като съдържанието е съобразено с утвърдената учебна програма.
  • На платформата е представено съдържание по математика и природни науки, което е съобразено с учебната програма в България, както и за подготовка за НВО след 7 клас, информатика и хуманитарни науки и изкуства
  • Материалите в курсовете са разделени на раздели, точно като глави в книга. Във всеки раздел могат да се видят темите на отделните уроци. Всеки урок съдържа видеа, упражнения и тестове. В края на всеки раздел има тест за целия раздел.
  • Курсът започва с натрупване на точки за майсторство и завършва с предизвикателство за курс.
Надяваме се, че ще опитате предложените дейности. С интерес очакваме да споделите впечателнията си тук.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.