If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на отчетите за напредък в Майсторство

Къде да намериш и как да използваш с учениците докладите за напредък за Майсторство.
Банер Кан Академия за учители
Като учител имаш достъп до докладите за напредък за всички цели или умения, по които учениците работят. Докладите за напредък показват колко процента са достигнати при работа върху курс или раздел.

Какво представляват докладите за напредък в Майсторство

Докладът за напредък дава някои ключови данни за класа.
  • Напредък в курса: Това е цялостният напредък в Майсторството, който всеки ученик е постигнал в Майсторстово за курс. Процентите за всеки ученик се определят от общия брой точки за Майсторство, които ученикът е спечелил, разделени на общия брой точки за Майсторство, налични в курса (например всяко умение носи 100 точки за Майсторство).
  • Напредък за раздел: Това е цялостният напредък в Майсторство, който всеки ученик е направил по време на работа върху Майсторството за раздел. Процентът на напредък се определя от общия брой точки за Майсторство, които ученикът е събрал, разделени на общия брой точки, налични в раздела.
  • Медиана (на ниво курс и на ниво раздел): Това измерване показва медианата на напредъка в Майсторство за даден раздел или курс. Това се определя чрез осредняване на напредъка за всички ученици в класа за дадения раздел или курс.
  • За повече информация относно нивата на индивидуални умения виж тази статия.

Достъп до докладите за напредък в майсторство

Първо отиди до началната учителска страница и избери класа, чийто доклад искаш да видиш.
След това избери секцията Напредък под Майсторство за курс от лявата страна на навигационното табло, за да отвориш доклада.
Бележка: Първо трябва да има зададена цел за Майсторство на курс. Виж тази статия за повече информация относно целите за Майсторство на курс.
Придвижи курсора на мишката върху диаграмите за напредък, за да избереш имената на определени ученици, които са постигнали това ниво на напредък. Този доклад показва медианата на класа за напредък в курса в малки кръгове, базирани на напредъка на целия клас.
По-ниско на същата страница са отделните раздели от курса. Натисни върху името на някой раздел, за да видиш по-подробно напредъка в нивото за този раздел.
Подобно на докладите на ниво курс, докладите на ниво раздел показват моментния напредък в Майсторство на учениците през целия раздел.
Придвижи курсора на мишката върху диаграмите за напредък, за да избереш имената на определени ученици, които са постигнали това ниво на напредък. Този доклад показва медианата на класа за напредък в курса в малки кръгове, базирани на напредъка на целия клас.
Ако търсиш детайлна информация за напредъка в определено умение на клас или ученик, използвай отчета за умение на Кан Академия, за да разбереш повече за напредъка при някакво умение от раздела.
Бележка: Някои учители използват докладите за напредък в курс или раздел като мотивиращо средство за учениците. Те прожектират доклада за напредък на бяла дъска или екран, за да го види целият клас. Препоръчвваме да използваш бутона Скрий учениците горе вдясно, за да скриеш имената на отделните ученици, докато показваш напредъка на клас или на ученик.
За да върнеш отново имената на учениците към доклада, натисни бутона Покажи ученици горе вдясно.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.