If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 4 Вероятности и анализ на данни > Раздел 7

Урок 1: Дисперсия и стандартно отклонение на случайна величина

Комбиниране на нормално разпределени случайни променливи

Може да ти трябва(т): Калкулатор,Таблица Z

Задача

Една компания произвежда и продава домашно произведени свещи и аксесоари. Клиентите им често поръчвали голяма свещ и съответна поставка за свещи. Теглото на тези свещи има средна стойност от 500гр и стандартно отклонение от 15гр. Теглото на поставките за свещи има средна стойност от 200гр и стандартно отклонение от 8гр. И двете разпределения са приблизително нормални.
Нека T= общото тегло на случайно избрана свещ и случайно избрана поставка и приеми, че теглото на двете е независимо.
Ако общото тегло Т на двата предмета превишава 717гр, компанията трябва да плати за допълнителна доставка.
Намери вероятността общото тегло да превишава 717гр.
Може да закръглиш отговора си до две места след десетичната запетая.
P(T>717)
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0.75
Заседна ли?
Заседна ли?