If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Запознаване с простите и съставните числа

Научи повече за простите и съставните числа и как да ги разпознаваш.

Нека да преговорим за делители

Делители наричаме цели числа, на които друго цяло число се дели точно (без остатък).
1,3,5 и 15 са делители на 15, защото 15 се дели на всяко от тях без остатък.
15:1=15
15:3=5
15:5=3
15:15=1
15 има четири делителя: 1,3,5 и 15.
Задача 1A
Кои от изброените числа са делители на 17?
Избери всички правилни отговори:

Всяко число има за делители 1 и себе си.
3:1=3
3:3=1

Видове числа (според броя на делителите)

Можем да причислим почти всички числа към един от двата вида: прости числа и съставни числа.

Прости числа

Прости числа са числата, които имат точно 2 делителя.
Единствените делители на простото число са 1 и самото число.
7 е пример за просто число. Неговите единствени делители са 1 и 7. То не се дели точно на никое друго число.
Нека да обясним нагледно простите числа с помощта на картинки.
Фермерът Максуел майстори кокошарник за най-добрите си кокошки носачки. Той има 7 носачки и обмисля как може да ги подреди. Иска да ги раздели на равни по големина групи.
Единствената възможност е да направи 1 ред със 7 носачки.
При кое да е друго подреждане броят на носачките във всеки ред няма да е един и същ.
Когато едно число може да се раздели на равни по големина групи по единствен възможен начин, тогава това число е просто.
Задача 2A
Просто число ли е числото 13?
Избери един отговор:

Съставни числа

Съставните числа имат повече от 2 делителя.
16 е пример за съставно число. Делителите на 16 са 1,2,4,8 и 16. Числото 16 се дели точно (без остатък) на всички тях.
Нека да обясним нагледно съставните числа с помощта на картинки.
Фермерът Максуел майстори също нова кора за яйца, в която да събира яйцата на своите кокошки носачки. Той иска всяка кора да събира 16 яйца.
Той може да направи 1 ред от 16 яйца.
Той може да направи също 2 реда по 8 яйца на всеки ред.
Или може да направи 4 реда по 4 яйца на всеки ред.
Съставните числа могат да се разделят на равни по големина групи по повече от един начин.
Задача 3A
Съставно число ли е числото 15?
Избери един отговор:

Числото 1

1 не е нито просто число, нито съставно число.

Упражнения с прости и съставни числа

Задача 4A
Всяко от числата 11,17 и 23 е
число.

Задачи-предизвикателство с прости и съставни числа

Използвай дадените указания, за да отговориш на следващите въпроси.
Задача 5A
Кое от числата е просто, с цифра на единиците 5?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.