If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преглед на лице на повърхнина

Преговори лице на повърхнина и се опитай да решиш няколко задачи.

Какво е лице на повърхнина?

Лице на повърхнина е цялата площ, обхващаща външната повърхност на тримерното тяло.

Намиране на лице на повърхнина

За да изчислим лицето на повърхнината, събираме лицата на всички стени на тримерното тяло.
Искаш ли да научиш повече за намирането на лице на повърхнина? Виж това видео.

Пример: Правоъгълна призма

Намери лицето на повърхнината на правaта правоъгълна призма, показана по-долу.
Нека начертаем развивката на правоъгълната призма.
Двете странични стени са правоъгълници 4 на 1, comma, 5.
Лицето на правоъгълник=дължинаташирочината=41,5=6\begin{aligned} \text{Лицето на правоъгълник} &= \text{дължината} \cdot \text{широчината}\\\\ &= 4 \cdot 1{,} 5\\\\ &= {6} \\\\ \end{aligned}
Общото лице на двете стени е 2, dot, 6, equals, start color #11accd, 12, end color #11accd.
Долната и горната част са правоъгълници 4 на 5.
Лицето на правоъгълник=дължинаташирочината=45=20\begin{aligned} \text{Лицето на правоъгълник} &= \text{дължината} \cdot \text{широчината}\\\\ &= 4 \cdot 5\\\\ &= {20} \\\\ \end{aligned}
Общото лице на горната и долната част е 2, dot, 20, equals, start color #1fab54, 40, end color #1fab54.
Както предната, така и задната част са правоъгълници 1, comma, 5 на 5.
Лицето на правоъгълник=дължинаташирочината=1,55=7,5\begin{aligned} \text{Лицето на правоъгълник} &= \text{дължината} \cdot \text{широчината}\\\\ &= 1{,} 5 \cdot 5\\\\ &= {7{,} 5} \\\\ \end{aligned}
Общото лице на предната и задната част е 2, dot, 7, comma, 5, equals, start color #e07d10, 15, end color #e07d10.
Нека съберем лицата, за да намерим лицето на повърхнината.
Лицето на повърхнината=12+40+15=67\begin{aligned} \text{Лицето на повърхнината} &= \blueD{12}+ \greenD{40} + \goldD{15} \\\\ &= 67\\\\ \end{aligned}
Лицето на повърхнината на правоъгълната призма е 67 единициsquared.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Намери лицето на повърхнината на правилната четириъгълна пирамида, показана по-долу.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
единициsquared

Искаш ли да се пробваш с още няколко задачи за лице на повърхнина? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.