If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Намиране на лице на повърхнина с развивки

Задача

Разгледай тази правоъгълна призма
Фигурата представя правоъгълна призма. Отсечката, свързваща лявата и дясната стена, е равна на 2 единици. Отсечката, свързваща горната и долната стена, е равна на 3 единици. Отсечката, свързваща предната и задната стена, е равна на 5 единици.
Намери лицето на повърхнината на правоъгълната призма (по-горе), като използваш развивката ѝ (по-долу).
На чертежа е показана повърхността на развивката на правоъгълна призма. Развивката се състои от 4 правоъгълника на един ред, а вторият правоъгълник отляво е свързан също и с правоъгълника над него, и с правоъгълника под него. Долната част на най-долния правоъгълник е равна на 3 единици. Долната част на втория правоъгълник отляво е равна на 2 единици. Дясната страна на втория правоъгълник отляво е равна на 5 единици. Лявата страна на правоъгълника, намиращ се под втория правоъгълник, е равна на 3 единици.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
единици2