If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Доказателства за ъгли и прави

Задача

T, V, with, \overleftrightarrow, on top е успоредна на W, X, with, \overleftrightarrow, on top.
Коди направил следните построения:
  • start overline, W, U, end overline перпендикулярно на T, V, with, \overleftrightarrow, on top, така че точка U лежи на T, V, with, \overleftrightarrow, on top
  • start overline, V, Y, end overline перпендикулярно на W, X, with, \overleftrightarrow, on top, така че точка Y лежи на W, X, with, \overleftrightarrow, on top
Коди забелязал, че triangle, U, W, V, \cong, triangle, Y, V, W съгласно признака за еднаквост на правоъгълни триъгълници (по съответно равни катет и хипотенуза).
Коя теорема може да докаже Коди, като използва еднаквостта на тези триъгълници?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?