If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Загрявка: прилики и разлики между експоненциално и линейно нарастване

Разлика между експоненциално и линейно нарастване: обобщение

Разликата между линейна и експоненциална зависимост е в начина, по който се променя стойността на y в зависимост от промяната на стойността на x.
 • При линейна зависимост са равни разликите между стойностите на y.
 • При експоненциална зависимост са равни отношенията между стойностите на y.

Ето няколко примера

Пример 1: Линейно нарастване

Разгледай зависимостта, представена в тази таблица:
x12151821
y251219
Тук стойностите на x всеки път нарастват с точно 3 единици.
x+3+3+3
12151821
и стойностите на y се увеличават с постоянна разлика от 7.
y+7+7+7
251219
Следва, че зависимостта е линейна, защото всяка стойност на y е точно със 7 по-голяма от стойността преди нея.

Пример 2: Експоненциално нарастване

Разгледай зависимостта, представена в тази таблица:
x0123
y13927
Тук стойностите на x всеки път нарастват с точно 1 единица,
x+1+1+1
0123
и стойностите на y се увеличават с постоянен множител 3.
y×3×3×3
13927
Следва, че зависимостта е експоненциална, защото всяка стойност на y е 3 пъти стойността преди нея.

Пример 3: Нарастването не е нито линейно, нито експоненциално

Важно е да запомниш,, че много от зависимостите, описващи нарастване, не са нито линейни, нито експоненциални.
Разгледай зависимостта, представена в тази таблица:
x2468
y491625
Тук стойностите на x всеки път нарастват с точно 2 единици.
x+2+2+2
2468
Но разликата при стойностите на y не е еднаква.
y+5+7+9
491625
И отношенията също не са еднакви.
y×94×169×2516
491625
Следва, че зависимостта не е нито линейна, нито експоненциална.

Провери знанията си

Задача 1
x0123
y5101520
Попълни празните места.
Тази зависимост е
защото всяка стойност на y е
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
стойността преди нея.

Задача 2
x0123
y261854
Попълни празните места.
Тази зависимост е
защото всяка стойност на y е
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
стойността преди нея.

Задача 3
Координатна система и посочени точки с координати (0; 1); (1; 2); (2; 4) и (3; 8).
Попълни празните места.
Тази зависимост е
защото всяка стойност на y е
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
стойността преди нея.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.