If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за средна скорост на изменение

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Уан Ян карала камиона си. Горивото, останало в резервоара на камиона (в литри) като функция от разстоянието (в км), е представено от графиката.
Каква е приблизителната средна скорост на консумацията на гориво между 100, start superscript, start text, и, я, end text, end superscript километър и 400, start superscript, start text, и, я, end text, end superscript километър?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?