If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Пример: Пресмятане на изрази, съдържащи функции

Изчисляване на -2⋅f(-6)+g(1) при дадени графики на f и g. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

От нас се иска да намерим стойността на –2*f(–6) + g(1). Функциите са дефинирани графично чрез чертежа. Нека да видим как може да остнойностим израза. За да го направим, първо трябва да намерим колко е f(–6). Аргументът на функцията е х = –6. Ще приемем, че е по протежение на абцисната ос. Така, абцисата ни е –6. И позовавайки се на графиката на функцията, f(–6) е равно на 7. Така че това тук... Нека го запиша. f(–6 ) = 7. А колко е g(1) ? Още веднъж, ето я нашата абцисна ос. И според чертежа g(1), което е точно тук, е равно на –5. g(1) = –5. Така изразът се опростява до –2*f(–6), което е 7 ... така че става –2 по 7, плюс g(1), което е –5. Става + (–5) ... което дава... нека да видим ... –2 по 7 е равно на –14 плюс –5, става равно на –19 И сме готови.