If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Оразмеряване и отразяване на параболи

Графиката на y=k⋅x² е графиката на y=x², умножена с множител |k|. Ако k<0, тя е също и отразена (или "обърната") през оста x. В този решен пример намираме уравнението на една парабола от графиката й.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Функция g може да бъде разглеждана като мащабирана версия на f(х)= х^2. Запиши получената функция g(х) аналитично. Както винаги спри видеото на пауза и виж дали можеш да го направиш без моя помощ. Сега нека го направим заедно. Първото нещо, което можем да оценим, е че g изглежда не само е обърната през оста х, но след като е обърната, е разпъната. Нека го направим стъпка по стъпка. Първо нека обърнем през оста х. Нагледно това ще изглежда по следния начин. Когато х е равно на 0, у също ще бъде равно на 0. Но когато х е равно на –1, у няма да е равно на 1, а ще бъде равно на –1. Когато х = 1, вместо да повдигаме на квадрат 1 и да получим 1, вземаме отрицателното му и получаваме –1. Така че обърнатата функция ще изглежда ето така. Когато х е равно на –2, у няма да е равно на 4, а ще бъде равно на –4. Следователно функцията ще изглежда така. Нека да начертаем тази обърната версия. Независимо каква стойност на у получавахме преди за дадено х, сега ще имаме противоположното, т.е. отрицателната на тази стойност. Така че тази зелена функция тук ще бъде у= –f(х). Или можем да кажем, че у= –х^2. Независимо какво х имаме, го повдигаме на квадрат и след това вземаме неговото отрицателно. Ти виждаш, че това ще обърне функцията през оста х. Но само това не ни дава g(х). Изглежда, че g(х) също е и разпъната в хоризонтална посока. Нека помислим върху това дали можем да умножим това по някакъв коефициент, който да прави това разпъване, за да може функцията да съвпадне с g(х)? Най-добрият начин да го направим е да изберем една точка, за която знаем, че се намира на g(х). Всъщност ни е дадена такава. Показано ни е ето тук, че точката (2; –1) се намира на g(х). Когато х е равно на 2, у е равно на –1 за g(х). Така че може да кажем, че g(2) е –1. Сега при зелената функция, когато х е равно на 2, у е равно на –4. Да видим. Може би можем просто да умножим това по 1/4, за да получим g. Нека видим. Ако променим мащаба с 1/4, това ще свърши ли работа? Умножаваме по 1/4. В този случай ще имаме у е равно не само на –х^2, а на –1/4х^2. Може би ще попиташ как получавам 1/4? Гледам, когато х е равно на 2. При зелената функция, когато х е равно на 2, получавам –4. А ние искаме за х = 2 то да бъде равно на –1. –1 е 1/4 от –4. Ето защо можем да проверим дали ако вземем зелената функция и я умножим по 1/4, тя ще съвпадне с g(х). Нека проверим това. Когато х е равно на 0, това също ще бъде равно на 0, така че в това има смисъл. Когато х е равно на 1... нека го напиша с друг цвят... когато х е равно на 1, тогава 1 на квадрат по –1/4... това там наистина изглежда като –1/4. Когато х = 2, 2 на квадрат е 4, по –1/4 наистина е равно на –1. Нека опитаме с тази точка тук, защото изглежда, че и тя се намира на графиката. Когато х = 4, 4 на квадрат е 16. 16 по –1/4 наистина е равно на –4. Като това важи също и за отрицателните стойности на х. Така че се чувствам наистина уверен, че това е уравнението на g(х). g(х) е равно на –1/4х^2. Следователно, когато казваме, че сме я мащабирали, ние променяме мащаба с отрицателна стойност. Отрицателният знак я обръща през оста х, а след това я умножаваме по тази дроб, която има абсолютна стойност по-малка от 1 и това всъщност я разпъва по-нашироко. Ако абсолютната стойност ето тук беше по-голяма от 1, тогава тя щеше да се разпъне вертикално или щеше да стане по-тясна в хоризонтална посока.