If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на мерните единици при решаване на текстови задачи: Екскурзия с автомобил

В текстовите задачи, в които се използват различни величини, можем да използваме мерните единици за насочване на нашето решение. В това видео намираме стойността на изразходеното гориво при една екскурзия с автомобил, което включва използването на различни количествени данни, не всички от които са ни нужни в конкретния пример. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Дадено е, че Рики предприема пътуване, като маршрутът е с дължина 100 километра. Средната му скорост е 70 километра в час. При тази скорост той изминава пет километра с един литър гориво. Цената на горивото е 0,60 долара за литър. . Това е равно на 60 цента за литър, но са записали 0,60 долара за литър. Каква е стойността на горивото, което ще изразходва за цялото пътуване? Постави видеото на пауза и опитай да отговориш на въпроса. Добре, сега да видим какво ни е дадено в условието. Казват ни, че пътуването е с дължина 100 километра. Дадена е средната скорост, която е 70 километра в час. . Дадено е, че при тази скорост Рики изминава пет километра с един литър гориво. Значи пет километра с един литър. После ни казват, че цената на горивото е 0,60 долара за литър. Тази информация тук накрая е, че горивото струва 0,60 долара за литър. Свикнали сме да виждаме цената като 60 цента за литър, но ще се справим и с това. Какво от даденото в условието ще ни помогне да намерим общата стойност на горивото за цялото пътуване? Трябва да намерим колко гориво ще използва, после да го умножим по цената на горивото. Колко гориво ще използва Рики? Да видим, той изминава 100 километра, това е цялото разстояние. Това означава... по същество колко литра трябва да използва за тези 100 километра. Може би се чудиш как да определим това. Ако изминава пет километра с един литър, ако вземем реципрочната стойност на този израз, ще получим една пета литър . за километър. Това е количеството гориво, използвано за изминаване на един километър. Една пета от литър. С какво ни е полезно това? Ако вземем 100 километра, ако умножим изминатото разстояние по 1/5 от литъра на километър, това ни дава разходът на гориво за цялото пътуване. Ще използва 100 пъти по 1/5 литър. Това означава, че за цялото пътуване Рики ще използва 20 литра. Като умножим това количество по цената на горивото за един литър, тогава ще получим колко ще му струва пътуването. Да го пресметнем. Сега да умножим това количество по 0,60 долара за един литър. Това е все едно да умножим количеството гориво по 0,60 долара за литър. Литрите се съкращават, това е добре, ще получим подходящата мерна единица. Тук остават само долари. Значи 20 по 0,60, това е равно на 12. Получихме 12 долара. Готови сме с отговора за стойността на горивото за пътуването. Знам какво си мислиш сега. Ние не използвахме част от информацията в условието, това, че е пътувал със средна скорост 70 километра в час. Да, така е. Не използвахме това в изчисленията. Макар че то донякъде ни е полезно, за да знаем какъв е разходът на гориво при тази скорост. Дадено ни е, че той се движи със скорост 70 километра в час, и че при тази скорост разходът на гориво е този. Можеха просто да ни кажат, че дори не е нужно да ни казват това, можеха просто да ни кажат, че за скоростта, с която се движи, разходът на гориво е този. И тогава пак щяхме да можем да изчислим общата стойност на горивото за цялото пътуване.