Научи как да разглеждаш абсолютната стойност като разстоянието от нулата и се упражни в намирането на абсолютни стойности.
Абсолютната стойност на едно число е разстоянието му до 00.
Например абсолютната стойност на 44 е 4\blueD4:
Това изглежда в известна степен очевидно. Разбира се, разстоянието от 00 до 44 е 4\blueD4. Там където абсолютната стойност става интересна, е при отрицателните числа.
Например абсолютната стойност на 4-4 е също 4\blueD4:

Да се упражним!

Символ за означаване на абсолютна стойност

Символът за абсолютна стойност е чертичка | от двете страни на числото.
Например вместо да пишем
"абсолютната стойност на 6-6",
можем да напишем само
6|-6|.

Да се упражним!