Основно съдържание

Отрицателни числа

Учи
Въведение в отрицателните числаВъведение в отрицателните числа
Упражнения
Обяснение на отрицателните числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Отрицателни числа на числовата осОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Подреждане на отрицателни числаПодреждане на отрицателни числа
Упражнения
Подреждане на отрицателни числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Противоположни числаПротивоположни числаЗнакът минус като знак за противоположностПротивоположни числа (преговор)
Упражнения
Противоположни числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Знакът минус като знак за противоположностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Примери за абсолютна стойностКакво е абсолютна стойностСравняване на абсолютните стойностиИзобразяване на абсолютната стойност върху числовата осАбсолютна стойност като разстояние между числаАбсолютна стойност преговор
Упражнения
Намиране на абсолютни стойностиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравнявай и подреждай абсолютни стойностиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Абсолютна стойност за намиране на разстояниеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Събиране на отрицателни числа (пример)Събиране на числа с различни знациСъбиране на отрицателни числа (преговор)
Упражнения
Събиране на отрицателни числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Събиране и изваждане на отрицателни числаИзваждане на отрицателно число = събиране с положително числоИзваждане на отрицателни числа (преговор)
Упражнения
Разглеждане на изваждането като прибавяне на противоположнотоОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Изваждане на отрицателни числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Събиране на числа с различни знаци
Упражнения
Събиране и изваждане на отрицателни числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Защо отрицателно по отрицателно има смисълЗащо отрицателно по отрицателно е положителноУмножаване на положителни и отрицателни числаДеление на положителни и отрицателни числаУмножение на отрицателни числа (преговор)Деление на отрицателни числа (преговор)
Упражнения
Знаци на изразиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на отрицателни числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на отрицателни числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Научи за числата под 0 и как те са свързани с положителните числа. Събирай, изваждай, умножавай и дели отрицателни числа.