Основно съдържание
Преговори как се построяват ъгли с помощта на транспортир. След това се опитай да начертаеш няколко ъгъла самостоятелно.
Тагове