Основи на геометрията

Започни

Прави, отсечки и лъчи
Нека чертаем точки, прави, отсечки и лъчи. Също така ще помислим за перпендикулярни и успоредни прави и ще ги откриваме в двуизмерни фигури. Общ основен стандарт: 4.G.A.1
Започни да учиш