If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Закръгляване на десетични дроби с помощта на числова ос

Използвай числови оси, за да закръгляваш десетични дроби до десети, стотни и хилядни.

Видео транскрипция