If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сравняване на коефициенти на пропорционалност

Работен пример за сравняване на коефициенти на пропорционалност.

Видео транскрипция

В пекарната на Бети изчисляват общата стойност d в долари за c мъфина, като използват формулата d равно на 2 по c. Какво представлява коефициентът 2 в този случай? Постави видеото на пауза и опитай да отговориш самостоятелно на въпроса. Преди изобщо да разгледаме предложените отговори, искам да разтълкувам тази ситуация. Изразът d равно на 2 по с означава, че колкото броя мъфини си купи даден клиент, трябва да умножим тази бройка по две, за да получим сумата в долари, като това е сумата, която клиентът трябва да плати. Това означава, че цената на един мъфин е 2 долара. Или това са два долара за един мъфин, защото колкото мъфини имаме продадени, умножаваме бройката по два долара, за да получим дължимата сума. Да видим, във вариант А се казва, че пекарната продава един мъфин по два долара. Това е много сходно на това, което току-що казах. Избирам този отговор. "В пекарната продават един мъфин за един долар." Не, това не е вярно. Можеш даже да направиш проверка. Ако имаме един мъфин, значи ако с е равно на 1, тогава колко ще бъде d? Ще направя проверка заедно с теб, защото това е интересно. с и d. Ако имаме един мъфин, трябва да го умножим по две. Значи цената е два долара. Два мъфина – умножаваме по две и получаваме 4 долара. Това съответства на първия предложен отговор. Но във втория вариант, когато продадат два мъфина, сумата не е четири долара, а тя би трябвало да е четири долара. "В пекарната продават два вида мъфини." Тук не ни казват нищо подобно, така че изключвам и този варинат. Да решим още един пример. Тук в условието се иска да посочим коя е сладкарницата, в която продават най-евтино една топка сладолед. Тук определено основната тема са десерти. Постави видеото на пауза и опитай да решиш примера. Дали верният отговор е А, В или С? Добре, сега да решим примера заедно. В отговор А изчисляват общата стойност D в долари за S топки сладолед, като използват формулата D равно на 0,75 по S. Какъвто и брой топки сладолед да имаме, умножаваме този брой по 75 цента или 75 стотни от един долар, за да получим стойността им. По логиката, която използвахме в предишния пример, в сладкарница А цената е 0,75 цента за топка сладолед. Тук знаем цената. Когато правим сравнение, трябва да сравняваме величините, изразени по един и същи начин. Значи тук една топка струва 0,75 цента. Да видим колко струва една топка в сладкарница В и колко струва една топка сладолед в сладкарница С. Първо да видим сладкарница В. Когато купим три топки сладолед, умножаваме това по едно и получаваме три долара. Когато купим осем топки, умножаваме осем по едно и получаваме осем долара. Когато вземем 12 топки, умножаваме по едно и получаваме 12 долара. Значи формулата, която използват в сладкарница В, е, че сумата D в долари е равна на 1 по броя на топките сладолед. Или можем да кажем, че в сладкарница В една топка струва един долар. Значи един долар за една топка сладолед. Така разбрахме, че в сладкарница А продават по-евтино от сладкарница В, защото 75 цента за една топка сладолед е по-евтино от един долар за една топка. В сладкарница С – добре, тук връзката е описана с тази графика, но можем да преобразуваме информацията във вида, който използвахме досега. Това е за сладкарница С. Ще направя една таблица ето тук. Това са топките сладолед, това е цената в долари. Да видим. Когато имаме две топки сладолед, тогава – избирам стойности, за които изглежда, че е лесно да се разчете графиката. Две топки сладолед изглежда са три долара. Две топки са три долара. Четири топки сладолед са шест долара. Изглежда, че умножаваме по едно и половина, бих казал, че това е умножено по 1,5. по 1,5 или 1 цяло и 1/2, за да превърнем брой топки в долари. Друг начин да разсъждаваме е, че сумата в долари е равна на 1,5 по броя на топките. Друг начин да го разглеждаме е, че в сладкарница С цената е 1,50 долара за една топка. Значи в сладкарница С продават най-скъпо, следвана от сладкарница В и най-евтино е в сладкарница А, като точно това се търси в задачата. Най-евтината топка сладолед е в сладкарница А.