If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Свойства на еднаквостта

Научи как да прилагаш рефлексивното свойство, транзитивното свойство и свойствата на симетрията в геометрични доказателства. Научи каква е връзката между равните мерки и еднаквите фигури.
Има различни начини за записване на геометричните доказателства и някои от тях са по-формални. При формалните доказателства обосноваваме твърдения, които може и да изглеждат очевидни. Причината за това е, че някои от тези твърдения са валидни само при някои видове релации. Това, което важи за релацията равенство, не е задължително да важи за релацията неравенство, например.
Да разгледаме някои от тези свойства. Със символа ще обозначаваме произволна релация.

Рефлексивно свойство / Рефлексивност

Когато дадена релация притежава свойството рефлексивност, това означава, че тази релация винаги важи за даден обект и самия него. Например AA.

Може ли да видим примери за подобни релации?

РелацияСимволиПример
Равенство=538=538
ЕднаквостMNPMNP
ПодобиеMNPMNP
Рефлексивното свойство използваме много често, когато разглеждаме фигури, които имат общи страни или ъгли.
Ако търсим релацията между триъгълниците MNQ и PNQ, може да използваме твърдението, че NQNQ въз основа на рефлексивното свойство.

Кои релации не притежават свойството рефлексивност?

Строгите неравенства не притежават свойството рефлексивност. Например 33.
Да бъдеш майка не е рефлексивно свойство. Никой не е майка сам на себе си.

Свойството симетричност

Когато една релация притежава свойството симетричност, това означава, че когато две неща са свързани с такава релация, то тя е вярна и в двете посоки. Ако AB, тогава и BA.

Може ли да видим примери за подобни релации?

РелацияСимволиПримери
Равенство=Ако 8=113, тогава 113=8.
ЕднаквостАко VWXY, тогава XYVW.
ПодобиеАко ABCDLMNP, тогава LMNPABCD.
УспоредностАко е вярно m n, тогава е вярно и n m.
ПерпендикулярностАко STUV, тогава UVST.
Според повечето хора приятелството е релация, която притежава свойството симетричност. Ако Алън е приятел на Колтън, то и Колтън е приятел на Алън.

Кои релации не притежават свойството рефлексивност?

Строгите неравенства не притежават свойството симетричност. Например 10<100, но 10010.
Да бъдеш майка на някого също не е симетрична релация. Ако Карън е майка на Сантино, то Сантино не е майка на Карън.

Транзитивно свойство

Когато една релация притежава свойството транзитивност, то два обекта, които са свързани с трети среден обект, също са свързани един с друг. Ако AB и BC, тогава AC.

Може ли да видим примери за подобни релации?

РелацияСимволиПример
Равенство=Ако mF=mG и mG=mH, тогава mF=mH.
ЕднаквостАко RSTWXY и WXYFGH, тогава RSTFGH.
ПодобиеАко окръжност A окръжност B и окръжност B окръжност D, тогава окръжност A окръжност D.
УспоредностIf JKLM и LMNO, тогава JKNO.

Кои релации не притежават свойството рефлексивност?

Свойството перпендикулярност не е транзитивно.
На чертежа ABAC и ACCD, но AB е успоредна, а не перпендикулярна на CD.
Приятелството също не е транзитивно. Ако Езекил е приятел на Ромина, а Ромина е приятелка на Наш, не знаем дали Езекил е приятел на Наш.

Сравнение между равенство и еднаквост

Равенството и еднаквостта са много подобни, но все пак се различават. Използваме релацията равенство за нещата, които можем да изразим с числа, включително размери, мащабиращи коефициенти и пропорционални части.
ВеличинаПример
Мерки на ъглиmA+mB=90°
Дължини на отсечкиMN=PQ=5
ПлощПлощ на DEFG=81cm2
Отношение34=JKKL
Релациите еднаквост и подобие използваме при геометричните фигури. Не можем да извършваме операции като събиране и изваждане на геометрични фигури.
Геометрична фигураПример
ЪгълAC
ОтсечкаMNPQ
МногоъгълникDEFGHI
ОкръжностВсички окръжности са подобни на всички други окръжности.
Съществуват три много полезни теореми, които дават връзката между равенство и еднаквост.
На следния чертеж ни е дадено, че AB=CD=3,2.
В едно формално доказателство на отделен ред ще запишем твърдението, че ABCD. В по-неформалните доказателства използваме взаимозаменяемо изразите "равни размери" и "еднакви елементи". Попитай учителя си кое от двете е за предпочитане да използваш!

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.