If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Средна точка между две комплексни числа

Задача

Намери средната стойност m на z, start subscript, 1, end subscript, equals, left parenthesis, minus, 4, minus, 2, i, right parenthesis и z, start subscript, 2, end subscript, equals, left parenthesis, minus, 2, minus, 4, i, right parenthesis.
В отговора представи комплексното число в алгебричен вид.
m, equals
Заседна ли?
Заседна ли?