If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Кръгови орбити

Анимирани окръжности

Ако приемем, че орбитата на една планета е перфектна окръжност, как можем да симулираме това движение? Първо, нека приемем, че нашата окръжност има център с координати (0;0) и има радиус r.
Планетарен радиус r от центъра на окръжността (0; 0)
Как можем да симулираме движението на планета, която се движи по обиколката на окръжността?
Прокарване на планета около обиколката
Забележи, че позицията на планетата се определя от разстоянието до центъра (радиуса r) и ъгъла, на който се е завъртяла около окръжността (0 до 360 градуса). Тези координати са известни като полярни координати.
Но за да нарисуваме тази планета, трябва да дефинираме позицията на планетата, като използваме координати х;у. Те са известни като декартови координати.
Декартови координати на позицията на планетата (х; у)
Дължината на триъгълника е Х, височината е у, хипотенузата е r, а ъгълът при началната точка на координатната система е настоящият ъгъл на планетата около орбитата ѝ. Сега просто трябва да намерим разстоянията х и у, като използваме знанията си по тригонометрия:
x=tcos(θ)y=tsin(θ)
За да анимираме движението на една планета, можем да увеличаваме ъгъла θ с по един градус във всеки следващ кадър и планетата ще се движи около началната точка на координатната система по окръжност.
✏️Програмата по-долу е доста добра симулация на планета, движеща се по орбитира около звезда. Намери кода, който коментираме в момента, премахни наклонените чертички и гледай!

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.