If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:42

Видео транскрипция

Когато отидеш на плажа и погледнеш океана, той може би ти изглежда наред. Но в това видео ще видим как ние, хората, натоварваме водните среди и ако не сме внимателни, може напълно да ги съсипем. Например така изглежда здрав коралов риф. Коралите са удивителни организми. Може да ги приемеш за малки неподвижни животни, които отделят калциев карбонат – същото вещество, което се съдържа в черупките на яйцата – и така, те са неподвижно прикрепени и изграждат кораловия риф. Но те съществуват, имат хомеостаза, в определен температурен диапазон и при определени концентрации на различни вещества, които са във водата. Знаем, че хората причиняват затопляне на климата и това води до затопляне на океаните, а при това затопляне на океаните много коралови рифове не оцеляват. Например това е не толкова здрав коралов риф. Някои от коралите все още са живи и наред, но на други места виждаме т.нар. избеляване, при което рифът е бял. Това означава, че коралите тук умират. Може да си кажеш, че това е лошо, понеже кораловите рифове са много красиви, а сега не чак толкова, но може би ще се запиташ и какво друго въздействие има. Ами, всякакви видове организми и морски животни живеят в кораловите рифове, получават храната си от тях, получават подслон от тях и ако кораловият риф започне да умира, тогава животните ще умрат. Също така тези коралови рифове, които коралите изграждат, докато живеят, предотвратяват ерозията на крайбрежията. Една промяна, която влияе на един организъм или една част от екосистема, може да има много следствия върху други части на екосистемата. Друг, вероятно по-очевиден начин, по който не сме се отнасяли "добре" с водните екосистеми, включва нефтените разливи. Може да срещнеш това по телевизията – в случай на големи нефтени разливи има доста шокиращи изображения. Това тук е птица, която е покрита с нефт. И когато една птица е покрита с нефт, тя не може да лети, не може да плува, не може да получи храна и вероятно ще умре. Точно както го описахме за кораловия риф, това не влияе само на птицата, а влияе на цялата екосистема, включително на хората. Това е ефектът само върху една птица, но има ефект и върху рибите, има въздействие върху природния баланс на тези водни екосистеми. Друго явление, за което се говори по-малко, са мъртвите океански зони. И това тук е снимка на Западното крайбрежие край бреговете на Луизиана. Аз всъщност съм роден тук, наблизо. Тук виждаме тази хипоксична зона – зона с ниски нива на кислород в океана, която се образува всяка година край крайбрежието, а тук виждаме колко е лошо – червените области са с много ниски нива на кислорода. Понякога забравяме за това – знаем че за организмите, които живеят на сушата или във въздуха кислородът е необходим – но и организмите във водата имат нужда от кислород, кислород, който е разтворен във водата. Какво причинява това – отговорът е малко нелогичен – причината са отпадните вещества от човешката дейност, особено от торовете в земеделието. Може би не разпознаваш това, но това е делтата на река Мисисипи. В нея постъпват отпадъци от ферми от толкова далеч на север като Минесота и Чикаго и тези торове, тези отпадъчни води, като се влеят в Залива, водят до цъфтеж на водораслите. Може да си помислиш, че това е хубаво. Животът процъфтява – но се развиват толкова водорасли, че когато умрат и бъдат разложени, редуцентите изразходват кислорода. Спомни си, че при разлагането на живата материя се използва кислород, за да се извлече тази енергия. Кислородът в океана в тази област се изчерпва, а после имаш ситуация, при която почти нищо не може да живее в тези зони тук. Това са само примери за въздействието, които има човешката дейност върху водните среди. Има и други неща – има замърсяване с живак, който изхвърляме във водните среди и така водата става силно токсична. Има и други източници на замърсяване на водите, но аз искам просто да ти покажа колко свързано е всичко, как в една част от страната, да кажем, в Чикаго, отпадъците, които попадат в река Мисисипи, могат да повлияят на водни среди, отдалечени на хиляди километри.