Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Пример за топлинна инверсия: смогът в Донора, Пенсилвания

При топлинна инверсия нормалният температурен градиент на атмосферата се порменя и температурата на въздуха в близост до земната повърхност е по-ниска, отколкото на въздуха на по-голяма височина. Топлинната инверсия улавя като в капан замърсения въздух близо до повърхността, най-вече смога и праховите частици. Създадено от Кан Академия.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Здравей! Днес ще разгледаме замърсяването на въздуха и ще започнем, като първо се върнем назад във времето в малкия град Донора в американския щат Пенсилвания през октомври на 1948 година. Когато човек влизал в този малък индустриален град, веднага усещал, че нещо не е наред. По средата на деня навсякъде имало гъст жълтеникав смог, който покривал всичко и даже блокирал слънцето. Било толкова тъмно, че уличното осветление работело и през деня. Парело на очите и било трудно, даже болезнено да се диша. Това бил смъртоносният смог на Донора – един от най-тежките примери на замърсяване на въздуха в Съединените щати. Донора бил индустриален град, в който имало много стоманолеярни и заводи, които отделяли токсични газове като флуороводород и серен диоксид в процеса на обработка на стоманата и на други метали. Обикновено тези отровни газове се разпръсквали в атмосферата, но този път се наблюдавала температурна инверсия, която довела до образуването на слой от горещ въздух, който покривал слоя от по-хладен въздух близо до повърхността точно над градчето Донора. Ето така токсичните емисии останали блокирани под слоя горещ въздух. В течение на няколко дни от 26-и октомври до 31-ви октомври тези отровни емисии се акумулирали толкова много, че половината от 14 000-те жители на Донора развили дихателни проблеми и 20 човека починали. Нещата се облекчили чак след като били спрени някои от стоманолеярните заводи и дъждовна буря разнесла смога. Но след смъртоносния смог в Донора обществеността започнала да осъзнава колко опасно и животозастращаващо може да бъде замърсяването на въздуха и гражданите поискали промяна. Донора станала повратна точка в историята на САЩ и дала началото на движението за чист въздух в страната.