If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Криви на оцеляване и K/r - отбор

Преглед на наученото за криви на оцеляване, видове с К-отбор и видове с r-отбор. (Статията съответства на американския АР стандарт.)

Основни идеи

 • Кривите на оцеляване са средство за графично представяне на дела индивиди от една популация, които оцеляват от една възраст до следващата. Тези криви представят връзката между възрастта и смъртността в дадена група организми.
 • За да получат кривите на оцеляване, обикновено еколозите събират данни за нивото на оцеляване на организмите в дадена кохорта в зависимост от възрастта. Кохорта е група индивиди от една и съща популация, които са родени по едно и също време. Данните за оцеляването в дадена кохорта могат да са представителни за по-голямата популация.
 • В общия случай учените разделят кривите на оцеляване на три типа въз основа на техния вид:
  • Тип I. Кривите на оцеляване от тип I са характерни за популации, в които организмите най-често оцеляват след млада и средна възраст и умират, когато станат възрастни. Тези организми обикновено имат малък брой деца и полагат много родителски грижи, за да гарантират, че тези деца ще оцелеят.
  • Тип II. Кривите на оцеляване от този тип са характерни за популации, в които индивидите умират равномерно във всеки възрастов интервал. Подобно на видовете, които се характеризират с оцеляване тип I, тези организми обикновено имат сравнително малобройно потомство, на което осигуряват много родителски грижи.
  • Тип III. Кривите на оцеляване от този тип са характерни за популации, които имат висока смъртност сред младите организми и сравнително ниска смъртност при тези, които доживеят до средна и стара възраст. Тези организми обикновено имат многобройни потомци наведнъж, но не се грижат особено много за тях.
 • Кривите тип I и тип II са типични за развитието на видовете, характеризиращи се с така наречения K-отбор. Кривите тип III са типични за развитието на видовете, характеризиращи се с така наречения r-отбор.
  • Видовете с K-отбор притежават характеристики, които са благоприятни при висока плътност на популацията. Тези видове живеят дълго, оцеляват при стабилни условия, обикновено са с големи размери, имат малобройно потомство, размножават се повече от един път в течение на живота си и осигуряват много грижи на потомците си.
  • Видовете с r-отбор притежават характеристики, които максимизират техния репродуктивен успех при ниска плътност на популацията. Те често се срещат в нарушени среди или такива, в които има малка конкуренция. Те обикновено живеят кратко, имат малки размери, достигат рано до полова зрялост и имат многобройно потомство, като е възможно да се възпроизвеждат еднократно в течение на живота си.
 • Повечето популации се характеризират със смесени модели от типовете I, II и III. Например малките от някои видове може да демонстрират оцеляване от тип III, докато възрастните индивиди от същия вид да се характеризират с оцеляване тип II.
Графика, показваща броя преживели организми спрямо процента от максималната продължителност на живота. Оста y е обозначена с "Брой оцелели организми (логаритмична скала). Най-отдолу има надпис 1, в центъра 10 и 100 най-отгоре. Оста х е обозначена с надпис " Процент от максималната продължителност на живота". В средата е обозначена с 50 и в десния край със 100. Крива с надпис "Тип I" започва от числото 100 на оста y, леко намалява надясно и след това бързо се спуска надолу към основата на графиката. Крива с надпис "Тип II" започва от числото 100 при оста y и се движи диагонално надолу към долната дясна част на графиката. Крива с надпис "Тип III" започва на оста y при 100 индивида, бързо се спуска надолу и надясно, а след това намалява постепенно, докато достигне долната дясна част на графиката.
Криви на оцеляване тип I, тип II и тип III.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.