If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Множествена склероза - рискови фактори

Посети (http://www.khanacademy.org/science/healthcare-and-medicine) за материали, свързани със здравето и медицината, както и (http://www.khanacademy.org/test-prep/mcat) за материали, свързани с MCAT. Тези клипове не предоставят медицински съвети, а са с информативна цел. Клиповете не целят да заместят професионална медицинска оценка, диагноза или лечение. Винаги се съветвай с лекар по всички въпроси, които имаш относно дадено заболяване. Никога не пренебрегвай професионалните медицински съвети и не отлагай посещението си при лекар заради информация в клипове на Кан Академия. Създадено от Джафър Накви.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Засега не сме успявали да определим една-единствена причина за Множествената склероза. Открити са много генетични фактори и фактори на средата, които могат да допринесат за разпространението на болестта. Нека първо поговорим за генетичните фактори. Откъде знаем, че болестта има генетична причина? За тази цел изследваме близнаци. В изследванията с близнаци имаме двойка еднояйчни близнаци и двойка двуяйчни близнаци, които сравняваме. Знаем, че еднояйчните (монозиготни) близнаци имат еднаква ДНК, а двуяйчните (дизиготни) имат различна ДНК. Можем да сравним честотата на поява на Множествена склероза при еднояйчни близнаци с тази при двуяйчни близнаци. Да кажем, че единият от нашите еднояйчни близнаци има Множествена склероза. Тогава вероятността другият близнак от двойката да развие болестта е около 25 до 30%. Но при двуяйчните близнаци вероятността е само около 5 до 10%. И тъй като еднояйчните близнаци имат еднаква ДНК, а двуяйчните близнаци имат различна ДНК, можем да направим извода, че има важен генетичен компонент за развитието на Множествена склероза. Но генетиката на Множествената склероза е много сложна. Смята се, че в болестта участват над 50 гена. И до днес все още се откриват нови и нови. Аз ще говоря за един от тези гени, тъй като той играе роля в автоимунитета. Намира се на хромозома №6. Ето я шестата хромозома. Ще забележиш, че съм оцветил част от нея в червено. Тази част съдържа ген, наречен HLA-DRB1. Това са много букви, но ние ще се фокусираме основно на ето тази част – HLA. Какво е HLA? Идва от Human Leukocyte Antigen (човешки левкоцитен антиген – ЧЛА). H-L-A. Какво прави той? Да кажем, че това е коя да е клетка и на повърхността на тази клетка се намира белтък. Той ще е човешкият левкоцитен антиген. Към човешкия левкоцитен антиген ще има свързан друг белтък или пептид. Този белтък или пептид може да принадлежи на вирус или бактерия, или на нещо, което е чуждо за тялото. Той ще представи този чужд белтък или пептид на други клетки, по-точно на Т-клетките. Да кажем, че имаме Т-клетки ето тук. Т-клетката ще види пептида, който е представен от първата клетка, и ще си каже, "Добре, това не трябва да бъде тук, трябва да започнем атака и да защитим тялото." Целият този ген е важен за това имунната система да може да различи кое е част от тялото и кое не е. Смята се, че неизправност в този ген участва в автоимунитета. Спомни си, че Множествената склероза е автоимунно заболяване. Затова се смята, че неизправност в този ген може да доведе до Множествена склероза. Това е доказателство, че генетичните фактори участват в предизвикването на Множествена склероза. Но сега ще поговоря и за факторите на средата. Има много различни фактори. Първото нещо, което ще направим, е да разгледаме рисунка на Земята. Тук е екваторът. На екватора има много ниска честота на Множествена склероза. Но с придвижване на север от екватора честота расте. Защо това е важно, защо има различия в географското разпространение на болестта? На екватора достига много слънчева светлина. Хората там са изложени на много слънчева светлина. Когато сме изложени на много слънце, кожата може да започне да произвежда витамин Д. Средно, хората, които живеят близо до екватора, синтезират повече витамин Д от тези, които живеят далеч от екватора. Защо това е важно? Смята се, че витамин Д участва в регулацията на имунната система. Много имунни клетки... Да кажем, че имаме Т-клетки, много от тези клетки може да имат рецептор за витамин Д. Да нарисуваме и витамин Д в червено. Той се свързва с този рецептор на Т-клетката. Смята се, че недостигът на витамин Д, може да доведе до автоимунунна реакция. Премествайки се все по на север, се излагаме на все по-малко слънчева светлина. Ако сме изложени на по-малко слънчева светлина, вероятно синтезираме по-малко витамин Д. Ако имаме по-малко витамин Д, има вероятност да развием автоимунно заболяване като Множествена склероза. Смята се, че това може да е причината честотата на МС да се увеличава с отдалечаване от екватора. Друг фактор на средата е излагане на даден вид вирус през детството. За какъв вид вирус става дума? Има много различни вируси, които могат да участват. Например вирусът на Епщайн-Бар, вирусите, причиняващи дребна шарка, заушка и херпес. Много е важно да се знае, че тези вируси не предизвикват Множествена склероза директно. Но ако сме били изложени на тях в миналото, рискът ни да развием болестта се увеличава. Защо е така? Предполага се, че белтъците във вируса приличат на някои от белтъците в нервната система. Този феномен се нарича молекулярна мимикрия. Когато белтъците на вируса приличат на тези в тялото, имунната система се обърква. Последното нещо, за което ще говоря, е пушенето. Всички знаем, че пушенето е вредно за белите дробове, но се смята, че може да увеличи и риска от Множествена склероза. Ако разгледаме група хора, които пушат и имат Множествена склероза, ако спрат да пушат, развитието на болестта се забавя. Не сме напълно сигурни защо това се случва. Знаем само, че има връзка между пушенето и развитието на Множествена склероза. Запознах те с много от различните рискови фактори, които могат да участват в развитието на Множествена склероза. Имаме генетичната страна – повече от 50 гена могат да са свързани с развитието на болестта, могат да вземат участие и различни фактори на средата. За съжаление, все още не сме свързали всички тези фактори заедно. Може би заради това не можем да определим една-единствена причина за болестта. Но на този етап това са някои от основните рискови фактори за развитие на Множествена склероза.