If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Мозъчна кора

Създадено от Матю Бари Йенсен.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще говоря за кората на крайния мозък. Мозъчната кора е слой от сиво мозъчно вещество, разположен от външната страна на крайния мозък. Тук виждаме лявата страна на мозъка – различните части на схемата са оцветени в различни цветове, но всичко това е външен слой от сиво вещество, това е крайномозъчната кора. Тук долу имаме малкия мозък и мозъчния ствол. Повърхността на кората на крайния мозък е нагъната, има бразди и гънки. Цялата кора е набръчкана и нагъната. Това са така наречените мозъчни гири (gyri, гънки). Гири е множественото число, една гънка е гирус, много гънки са гири. Имаме и вдлъбнатини от всяка страна на гируса, те се наричат бразди или sulci (сулци). Сулци е множественото число, а единственото е сулцус (sulcus). Това тук е една бразда (sulcus). Това е малка вдлъбнатина, но има някои много големи, като тази тук. Това са дълбоки вдлъбнатини, които наричаме цепки. Чрез дълбоки постоянни бразди мозъчната кора се разделя на дялове, именувани като черепните кости, които са разположени над тях. Този голям дял ето тук е под челната кост, затова се нарича челен дял. Челният дял е този тук. Дялът зад челния е под теменната кост на черепа (в случая лявата), затова го наричаме теменен дял. Дялът от другата страна на дълбоката бразда, отделяща челния дял, е слепоочният дял (темпоралният дял), който е под лявата слепоочна кост. А този дял най-отзад е тилният дял, той е под тилната кост на черепа. Има и части, които не виждаме на диаграмата. Ще ги видим, ако разтворим тази цепнатина, както и цепката между двете крайномозъчни полукълба от другата страна. Но когато се говори за дялове на крайния мозък, обикновено става дума за един от тези четири. Челен, теменен, слепоочен (темпорален) или тилен дял на мозъка. Много неща се случват в крайномозъчната кора. Тя е най-сложната част от цялата нервна система. Най-сложните видове обработка на информация и функции на нервната система се случват в крайномозъчната кора. Ще спомена само някои от функциите на кората, защото те са изключително много, ще запазя някои и за следващите клипове. Ще говоря за някои от сетивните и моторните функции на крайномозъчната кора. Сетивните и моторните функции на кората от едната страна на мозъка засягат противоположната страна на тялото. Например зрителната информация, която идва от тази страна на тялото, това е зрителната информация тук от дясната страна, влиза от тази страна, но ще бъде обработена в част от мозъчната кора от другата страна на мозъка. Ще използвам същия цвят, за да представя зрителната информация. Зрителната информация, идваща от дясната страна на този човек ще пристигне в лявата страна на мозъка и обратното. Всъщност зрителната информация стига до тилния дял, където са повечето полета на мозъка, които обработват зрителна информация. Същото е вярно и за соматосензорната информация. Соматосензорната информация идва от едната страна на тялото, но поради пътищата, през които минава в нервната система, първоначално се обработва от полета в противоположната страна на крайномозъчната кора. Например, ако нещо горещо или студено, някакво температурно дразнение, се приложи на кожата от дясната страна, информацията за него ще стигне до лявата страна на мозъка в мозъчната кора, някъде тук, за да се обработи и да бъде осъзната, за да бъде възприета. Повечето от другите видове сетивна информация, без зрителната и соматосензорната, се обработват в полета на мозъчната кора и от двете страни. Ако дразнения, които засягат другите сетива, бъдат приети от дясната страна, те обикновено стигнат до полета на кората от двете страни на крайния мозък, които обработват информацията. Но по-голямата част от зрителната и соматосензорната информация се обработват в противоположната страна на мозъка. Подобна е ситуацията и с двигателната информация – информацията за движението или за контрола на скелетните мускули, която е в тези полета от мозъчната кора, това поле от мозъчната кора ще контролира мускулите от другата страна на тялото. Ако сложа червено тук отляво в мозъка на този човек, тази информация ще се пренесе от горни двигателни неврони до долни двигателни неврони през гръбначния мозък и ще има ефект върху движението от другата страна на тялото. Ще оцветя в червено този крак, мускулите на десния крак ще се контролират основно от полета в лявата страна на мозъчната кора. Сега да се върнем много назад и да погледнем крайномозъчната кора като цяло. Можем да разделим кората на различни полета в зависимост от функциите им. Има първични полета, в които изпълняват основни моторни и сетивни функции. Има и други полета, които са асоциативни. Асоциативни. Идеята на името е, че тези полета асоциират различни видове информация, за да изпълнят по-сложна обработка на информация и по-сложни функции. Да разгледаме полетата от моторната кора, имаме първично моторно поле или първична моторна кора, тя изпълнява основни моторни функции. Имаме и асоциативни моторни полета, в които протичат по-сложни двигателни функции като планиране на движения. Имаме и асоциативни полета, които обработват различни видове информация, например соматосензорна и зрителна информация и ги интегрират, за да обработят информацията на по-високо ниво и да изпълнят сложни моторни и сетивни функции или висшите функции на нервната система като когнитивност, емоции и съзнание. Един аспект на когнитивността е езикът, който е способността ни да превръщаме мислите си в думи и обратното. При повечето хора езиковите функции се изпълняват от полета на мозъчната кора в лявото полукълбо. При някои обаче езиковите функции се изпълняват и от двете полукълба или само от дясното. Но при повечето хора за езиковите функции е отговорна мозъчната кора на лявото полукълбо или предимно на лявото полукълбо. Последното нещо, което искам да спомена е вниманието – това е друга важна функция на мозъчната кора. Има много полета от двете страни на кората, които са важни за вниманието, но при много хора, полета в мозъчната кора на дясното полукълбо играят роля за поддържане на вниманието върху двете страни на тялото и на околната среда, докато лявото полукълбо е отговорно за вниманието, насочено към дясната страна на тялото и на средата. Има и някои допълнителни функции, свързани с вниманието, които се изпълняват от дясното полукълбо, а не от лявото полукълбо. Ще спра дотук. Има още много неща, за които можем да говорим що се отнася до структурата и функциите на мозъчната кора и как полетата в нея се свързват и работят с други части от нервната система. Например моторната кора работи с базалните ядра, с други структури, разположени във вътрешността на крайномозъчните полукълба и с малкия мозък, за да изпълни различни двигателни функции. За почти всички части от мозъчната кора и функциите, които изпълняват, има връзки между различни полета в мозъчната кора и между полета от мозъчната кора и други части на нервната система, които за важни. Но ще спра дотук. Направихме кратък преглед на структурата и на някои от функциите на крайномозъчната кора.