If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на трофичните нива

Основни понятия

ТерминЗначение
Автотроф (продуцент)Организъм, който произвежда собствената си храна, като използва слънчева светлина или химична енергия
Хетеротроф (консумент)Организъм, който консумира друг организъм за храна
Хранителна веригаПоредица организми, в която енергията бива пренесена един към друг
Хранителна мрежаМрежа от хранителни взаимоотношения, обикновено състоящи се от множество хранителни вериги
Трофично нивоВсяка стъпка в една хранителна верига или хранителна мрежа
БиомасаОбщото количество жива тъкан в трофично ниво

Съпоставка на автотрофи и хетеротрофи

Организмите получава храната си по един от два начина.
Автотрофите (или продуцентите) произвеждат собствената си храна като използват светлинна или химична енергия. Примери за автотрофи включват растения, водорасли и някои бактерии.
Хетеротрофите (или консументите) получават органични молекули като изяждат други организми или техните странични продукти. Животните, гъбичките и много бактерии са хетеротрофи. Специализирани хетеротрофи, наречени редуценти, разграждат мъртъв органичен материал и отпадъчни продукти.

Хранителни вериги и хранителни мрежи

Продуценти образуват основата на хранителните вериги и хранителните мрежи и енергията, която те улавят от светлината или химикалите, поддържа всички други организми в общността. Консументите играят много различни екологични роли, включително тревоядни насекоми, месоядни животни и редуциращи гъбички.
В екологията хранителна верига е поредица от организми, които изяждат един друг.
На тази илюстрация на най-долното трофично ниво са зелените водорасли, които са първичен производител. Първичните консуматори са мекотелите, или охлювите. Вторични консуматори са дребните риби, наречени слузест скулпин. Третият и върхов консуматор е сьомгата Чинук.
Хранителна верига. Изображение от OpenStax, CC BY 4.0.
Всяка от категориите по-горе е наречена трофично ниво и отразява колко стъпки на консумация разделят един организъм от началния енергиен източник на веригата, като светлината. Но в повечето екосистеми потокът на енергия е много по-сложен от линейна верига. В този случай хранителна мрежа може да бъде използвана да представи тези хранителни взаимодействия между трофичните нива.
Водна хранителна мрежа, съдържаща множество трофични нива, от продуценти (планктон) до третични консументи (тюлени, пингвини, чайки).

Биомаса и трансфер на енергия

Когато енергията навлезе в трофично ниво, част от нея бива съхранена като биомаса (като част от телата на организмите). Това е енергията, която е налична за следващото трофично ниво, тъй като само енергия, съхранена като биомаса, може да бъде изядена.
Като правило, само около 10% от енергията, която е съхранена като биомаса в едно трофично ниво (за единица време), бива съхранена като биомаса в следващото трофично ниво (за същата единица време).
Трофична пирамида, илюстрираща правилото на 10-те% за преноса на енергия.
Светлинна енергия се улавя от първични продуценти.
Количество енергия натрупана като биомаса:
Първични продуценти – 20 000 kcal на квадратен метър на година
Първични консументи – 2000 kcal на квадратен метър на година
Вторични консументи – 200 kcal на квадратен метър на година
Третични консументи – 20 kcal на квадратен метър на година
Четвъртични консументи – 2 kcal на квадратен метър на година
На всяко ниво енергия бива изгубена директно като топлина или под формата на отпадъчни продукти и мъртва материя, която отива при редуцентите. В крайна сметка, редуцентите метаболизират отпадъчните вещества и мъртвата материя, освобождавайки и нейната енергия като топлина.
Изображение, модифицирано от "Ecological pyramid," by CK-12 Foundation, CC BY-NC 3.0.

Чести грешки и погрешни разбирания

  • Един организъм може не винаги да заема едно и също трофично ниво в зависимост от хранителната мрежа. Поставянето на организми в трофични нива не е винаги ясно отграничено. Например хората са всеядни, което означава, че могат да ядат и растения, и животни. Така че могат да бъдат приети и за първични, и за вторични (или дори по-високи!) консументи.
  • Стрелките в една хранителна мрежа преминават от плячка към хищник, вместо обратно. Може да не изглежда логично, но стрелките в една хранителна мрежа или хранителна верига сочат в посоката, в която тече енергията.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.