If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сравнение: упадък на империите

Сал и експертът по световна история Стивън Шрьодер обсъждат разпадането на империите от Ахеменидска Персия, империята Маурия в Индия, Ханската империя в Китай и Рим през царския период, републиканския период и имперския периода в Средизменоморието.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Стив, какво е това? Здравей, Сал. Ще разсъждаваме върху въпроса защо се разпадат империите. Искам да представя Стив Шредер, той е експерт по Световна история в Кан Академия, както и бивш учител по история. Тук искаме да посочим основните причини, важните фактори, които са общи за империите, за да разберем как конкретни империи се разпадат. Да започнем с Ахеменидска Персия. Ахеменидска Персия е империя, която просъществувала приблизително 200 години. Мисля, че очевидното при Ахеменидска Персия е това, че е превзета от Александър Велики. Затова ще запиша "инвазия" в този списък срещу Ахеменидска Персия. Освен инвазия, като разглеждаме останалите причини в списъка, очевидно е, че това е голяма империя, така че може би е имало елемент на свръхразширение. Била е управлявана по доста федералистки модел чрез тези сатрапи. Може би е изиграло роля и лошо лидерство. Дарий III е известен с това, че изоставял войските си на бойното поле. Да, също така можем да добавим и икономически причини, защото когато Александър завладял части от империята, той е отнел ресурсите, които тези области биха допринесли в империята. Сега да разгледаме Индия при Маурите. Отново, това е значителна империя, която е просъществувала над сто години и всъщност е най-голямата обединена империя в Индийския субконтинент. Тя има в началото три доста силни владетели, които са прочути с това, че... особено Ашока Велики, разпространяват будистката религия. Стив, според теб защо тя се разпада? Кои от тези причини са най-важни? Първата, за която се сещам, е поради прекалено разширяване. След смъртта на Ашока империята загубва голяма част от териториите си на северозапад. Също така виждаме религиозни брожения. Споменах, че Ашока полага сериозни усилия за разпространението на будизма и също така го прилага в някои от неговите политики, което довежда до напрежение между индуисткото население и империята. Това може да се нарече също и разделение. Добре, да вървим нататък. Да видим Хански Китай. Нейният упадък започва в края на втори век от новата ера и се разпада в трети век от новата ера. Кои от тези причини водят до нейния край? Мисля, че можем да разгледаме упадъка на династията Хан през призмата на бунта на жълтите забрадки. Това отчасти е рилигиозно движение, което също така частично е предизвикано от екологични причини, които водят до недостиг на храни. Недостатъчната храна може да повлияе на икономиката. Абсолютно. Имало е голяма вътрешна миграция поради това в Хански Китай в търсене на по-добро препитание. Смяташ ли, че лидерството играе роля? Да. Имало е голямо недоволство спрямо императора Хан и начинът, по който той се отнася към някои от тези проблеми. В течение на времето опитите да усмирят бунта довели до засилване на властта на местните военни лидери, като някои дори създали техни собствени царства на територията на империята. Да. След това, съвпадайки по време с Китай при династията Хан, разбира се следва прочутата Римска империя. На тази времева ос първата част е Римското царство, следва Римската република и после идва официалната Римска империя, която се разпада в края на пети век от новата ера. Кои от тези причини смяташ, че са изиграли роля за разпадането на Западната Римска империя, след което Византийската империя, Източната Римска империя продължава да съществува още почти хиляда години. Ще започна с очевидното тук, коете е разделението. Има официално политическо разделение, което ще отслаби и двете половини на империята по отношение на наличието на ресурси. Едновременно с това разделение има и религиозни проблеми. Християнството е обявено за официална религия на Римската империя по това време и това води до вътрешни конфликти между християните и нехристияните. Имаме миграции и инвазии. Прочутото нахлуване на хуните в Източна Европа и после напрежението от германските племена, които често навлизат в Римската империя, което води до... Така че това е едновременно миграция и инвазия. Да, в този случай е трудно да се разграничи инвазия от миграция. Бих добавил и икономически причини, тъй като Римската империя в периода на нейното разширяване непрекъснато присъединява нови територии, които внасят повече данъци в римската хазна. Това позволява да има все повече роби, които да работят за Рим. И вече през трети и четвърти век от новата ера това разширяване започва да спира, при което спира нарастването на паричните приходи и нарастването на робския труд. Затова смятам, че икономиката също играе роля. Никога не може да се посочи само една причина. Империите са изключително сложни, но винаги има общи черти и за всеки ученик е ценно да разсъждава за тях по подобен начин. Не всяка от тези причини се отнася за всяка отделна империя, която разглеждаме. Но те са добра отправна точка, когато започнеш да разсъждаваш защо дадена отделна империя се е разрушила. Страхотно. Благодаря, Стив. Благодаря, Сал. Преведено от екипа на "Образование без раници" с подкрепата на посолството на САЩ в България