Основно съдържание

Събиране и изваждане до 1000 с преминаване

Повиши нивото си за тези умения и събери до 200 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 600 точки за майсторство!

За този урок

В този раздел ще се научиш да събираш и изваждаш числата до 1000 с преминаване
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".