If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разчитане на картинни диаграми

Разчитане на картинни диаграми (пиктограми), за да се отговори с една стъпка на въпроси относно представените данни.

Разчитане на картинни диаграми

Картинните диаграми използват картинки или символи, за да представят информацията. Нека да разгледаме следната картинна диаграма.
Зайчето Хопър и приятелите му събират моркови. Те направили картинна диаграма, за да покажат колко моркова е събрало всяко зайче.
Една картинка-морков се равнява на 3 моркова.
Картинна диаграма показва хоризонтална ос, надписана Зайчета, и вертикална ос, надписана Брой събрани моркови. Зайчетата са изредени по хоризонталната ос в следния ред: Хопър, Ивчо, Пухчо и Мустачко. Броят на морковите, събрани от всяко зайче, е представен чрез броя на картинките, изобразени на диаграмата. Хопър е представен с 4 картинки на морковчета, Ивчо е представен със седем картинки на морковчета, Пухчо е представен с пет картинки-морковчета и Мустачко е представен с три картинки-морковчета.
Всеки
Картинка-морковче.
представя start color #1fab54, 3, end color #1fab54 моркова, събрани от зайчетата. Тъй като Хопър има start color #11accd, 4, end color #11accd
Картинки-морковчета.
на името си в картинната диаграма, можем да умножим, за да видим колко моркова е събрал.
start color #11accd, 4, end color #11accd, dot, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, equals, 12
Зайчето Хопър е събрало 12 моркова.
Можем да повторим същите стъпки, за да намерим колко моркова са събрали приятелите на Хопър.
Практическа задача 1
Колко моркова е събрало зайчето Пухчо?
Избери един отговор:

Пример 1: Цветя

Джон направил картинна диаграма, която показва колко цветя е засадил в градината си.
Една картинка-цвете е равна на 5 цветя.
Картинна диаграма показва хоризонтална ос, надписана "Тип засадени цветя", и вертикална ос, надписана "Брой цветя". Всеки тип засадено цвете е изброен под хоризонталната ос, от ляво надясно: Рози, Лалета, Маргаритки, Лилии. Броят на цветята от всеки вид е представен чрез броя на картинките-цветя върху диаграмата. Розите са представени с три картинки-цветя, лалетата са представени с пет картинки-цветя, маргаритките са представени с три картинки цветя и лилиите са представени със седем картинки-цветя.
Практическа задача 2A
Колко цветя общо е засадил Джон?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
цветя

Практическа задача 2B
С колко засадените лилии са повече от розите?
Лилиите са с
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
повече

Практическа задача 2C
От кои два вида цветя Джон е засадил по равен брой?
Избери всички правилни отговори:

Пример 2: Морски капитани

Четирима морски капитани, Рон, Дора, Джес и Марк, направили диаграма за броя китове, които са забелязали по време на плаванията си миналия месец.
Една картинка-кит е равна на 4 кита.
Картинна диаграма, на чиято хоризонтална ос е означена "Брой видени китове" и вертикалната ос е означена "Капитани на кораби". Всеки капитан на кораб е посочен спрямо вертикалната ос от долу нагоре както следва: Рон, Дора, Джес и Марк. Броят на видените китове е представен чрез броя картинки-китове на диаграмата. Рон е представен с 3 картинки-китове, Дора е представена с 2 картинки-китове, Джес е представена с 5 картинки-китове и Марк е представен с 6 картинки-китове.
Практическа задача 3A
Дора е видяла с
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
кита по-малко от Марк.

Практическа задача 3B
Кои капитани са видели повече от 10 кита?
Избери всички правилни отговори:

Пример 3: Създаване на картинна диаграма и използване на диаграмата за анализ на данните

За да заспи по-лесно, Алиса брои мислено овце. Тя вписала в таблица до колко овце е броила през последните четири дни.
ДенПреброени овце
Понеделник18
Вторник12
Сряда14
Четвъртък10
Практическа задача 4A
**Използвай таблицата, за да направиш картинна диаграма. Щракни над всяка категория, за да въведеш правилния брой от
Картинки на овце.
символи.**
Една картинка-овца е равна на 2 овце.

Сега, след като направихме нашата картинна диаграма, нека да отговорим на няколко въпроса.
Практическа задача 4B
Във вторник Алиса е преброила с
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
овце по-малко, отколкото в понеделник.

Практическа задача 4C

Задача - предизвикателство

С колко повече овце е преброила Алиса общо в понеделник и вторник, в сравнение с овцете, преброени в сряда?
С
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
овце повече

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.