If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разчитане на картинни диаграми

Разчитане на картинни диаграми (пиктограми), за да се отговори с една стъпка на въпроси относно представените данни.

Разчитане на картинни диаграми

Картинните диаграми използват картинки или символи, за да представят информацията. Нека да разгледаме следната картинна диаграма.
Зайчето Хопър и приятелите му събират моркови. Те направили картинна диаграма, за да покажат колко моркова е събрало всяко зайче.
Една картинка-морков се равнява на 3 моркова.
Картинна диаграма показва хоризонтална ос, надписана Зайчета, и вертикална ос, надписана Брой събрани моркови. Зайчетата са изредени по хоризонталната ос в следния ред: Хопър, Ивчо, Пухчо и Мустачко. Броят на морковите, събрани от всяко зайче, е представен чрез броя на картинките, изобразени на диаграмата. Хопър е представен с 4 картинки на морковчета, Ивчо е представен със седем картинки на морковчета, Пухчо е представен с пет картинки-морковчета и Мустачко е представен с три картинки-морковчета.
Всеки
Картинка-морковче.
представя 3 моркова, събрани от зайчетата. Тъй като Хопър има 4
Картинки-морковчета.
на името си в картинната диаграма, можем да умножим, за да видим колко моркова е събрал.
43=12
Зайчето Хопър е събрало 12 моркова.
Можем да повторим същите стъпки, за да намерим колко моркова са събрали приятелите на Хопър.
Практическа задача 1
Колко моркова е събрало зайчето Пухчо?
Избери един отговор:

Пример 1: Цветя

Джон направил картинна диаграма, която показва колко цветя е засадил в градината си.
Една картинка-цвете е равна на 5 цветя.
Картинна диаграма показва хоризонтална ос, надписана "Тип засадени цветя", и вертикална ос, надписана "Брой цветя". Всеки тип засадено цвете е изброен под хоризонталната ос, от ляво надясно: Рози, Лалета, Маргаритки, Лилии. Броят на цветята от всеки вид е представен чрез броя на картинките-цветя върху диаграмата. Розите са представени с три картинки-цветя, лалетата са представени с пет картинки-цветя, маргаритките са представени с три картинки цветя и лилиите са представени със седем картинки-цветя.
Практическа задача 2A
Колко цветя общо е засадил Джон?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
цветя

Практическа задача 2B
С колко засадените лилии са повече от розите?
Лилиите са с
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
повече

Практическа задача 2C
От кои два вида цветя Джон е засадил по равен брой?
Избери всички правилни отговори:

Пример 2: Морски капитани

Четирима морски капитани, Рон, Дора, Джес и Марк, направили диаграма за броя китове, които са забелязали по време на плаванията си миналия месец.
Една картинка-кит е равна на 4 кита.
Картинна диаграма, на чиято хоризонтална ос е означена "Брой видени китове" и вертикалната ос е означена "Капитани на кораби". Всеки капитан на кораб е посочен спрямо вертикалната ос от долу нагоре както следва: Рон, Дора, Джес и Марк. Броят на видените китове е представен чрез броя картинки-китове на диаграмата. Рон е представен с 3 картинки-китове, Дора е представена с 2 картинки-китове, Джес е представена с 5 картинки-китове и Марк е представен с 6 картинки-китове.
Практическа задача 3A
Дора е видяла с
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
кита по-малко от Марк.

Практическа задача 3B
Кои капитани са видели повече от 10 кита?
Избери всички правилни отговори:

Пример 3: Създаване на картинна диаграма и използване на диаграмата за анализ на данните

За да заспи по-лесно, Алиса брои мислено овце. Тя вписала в таблица до колко овце е броила през последните четири дни.
ДенПреброени овце
Понеделник18
Вторник12
Сряда14
Четвъртък10
Практическа задача 4A
**Използвай таблицата, за да направиш картинна диаграма. Щракни над всяка категория, за да въведеш правилния брой от
Картинки на овце.
символи.**
Една картинка-овца е равна на 2 овце.

Сега, след като направихме нашата картинна диаграма, нека да отговорим на няколко въпроса.
Практическа задача 4B
Във вторник Алиса е преброила с
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
овце по-малко, отколкото в понеделник.

Практическа задача 4C

Задача - предизвикателство

С колко повече овце е преброила Алиса общо в понеделник и вторник, в сравнение с овцете, преброени в сряда?
С
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
овце повече

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.