If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

6. клас (България)

Курс: 6. клас (България) > Раздел 9

Урок 3: Уравнение от вида ax + b = 0: решение с една стъпка

Уравнения със събиране и изваждане в една стъпка

Научи как да решаваш уравнения като "x + 3 = 9" или "y - 5 = 8".
От модела за балансиране знаем, че винаги трябва да извършваме едни и същи действия и от двете страни, за да запазим равенството.
Но откъде знаем какво да направим от двете страни на равенството?

Събирането и изваждането са обратни операции

Обратните операции са противоположни действия, които се неутрализират или "отменят" взаимно.
Ето пример как изваждането е обратната операция на събирането:
Ако започнем със 7, прибавим 3, след това извадим 3, се връщаме на 7:
7, plus, 3, minus, 3, equals, 7
Ето пример как събирането е обратната операция на изваждането:
Ако започнем с 5, извадим 2, след това прибавим 2, се връщаме на 5:
5, minus, 2, plus, 2, equals, 5

Решаване на уравнение със събиране чрез обратни операции

Нека отново помислим как можем да намерим k в следното уравнение:
k, plus, 22, equals, 29
Искаме да оставим само k от лявата страна на уравнението. Тогава какво можем да направим, за да "отменим" прибавянето на 22?
Можем да извадим 22, защото обратното действие на събирането е изваждане!
Ето как ще изглежда изваждането на 22 и от двете страни:
k+22=29k+2222=2922          Изваждаме 22 от всяка страна.k=7          Опростяваме.\begin{aligned} k + 22 &= 29 \\\\ k + 22 \blueD{- 22} &= 29 \blueD{- 22}~~~~~~~~~~\small\gray{\text{Изваждаме 22 от всяка страна.}} \\\\ k &= \greenD{7}~~~~~~~~~~\small\gray{\text{Опростяваме.}} \end{aligned}

Нека направим проверка на работата си.

Винаги е добра идея да заместиш решението си в първоначалното уравнение, за да е сигурно, че не е направена грешка:
\qquad k+22=297+22=?2929=29\begin{aligned} k +22 &= 29 \\ \greenD{7} +22 &\stackrel{\large?}{=} 29\\ 29 &= 29 \end{aligned}
Да, k, equals, start color #1fab54, 7, end color #1fab54 е корен на уравнението!

Решаване на уравнение с изваждане чрез обратни операции

Сега нека опитаме да решим малко по-различен вид уравнение:
p, minus, 18, equals, 3
Искаме да оставим само p от лявата страна на уравнението. Тогава какво можем да направим, за да "отменим" изваждането на 18?
Можем да прибавим 18, защото обратното действие на изваждането е събиране!
Ето как ще изглежда прибавянето на 18 и към двете страни:
p18=3p18+18=3+18          Прибавяме 18 към всяка страна.p=21          Опростяваме.\begin{aligned} p - 18 &= 3 \\\\ p - 18 \blueD{+ 18} &= 3 \blueD{+ 18}~~~~~~~~~~\small\gray{\text{Прибавяме 18 към всяка страна.}} \\\\ p &= \greenD{21}~~~~~~~~~~\small\gray{\text{Опростяваме.}} \end{aligned}

Нека направим проверка на работата си.

\qquad p18=32118=?33=3\begin{aligned} p - 18 &= 3 \\ \greenD{21} - 18 &\stackrel{\large?}{=} 3\\ 3 &= 3 \end{aligned}
Да, p, equals, start color #1fab54, 21, end color #1fab54 е решение на уравнението!

Обобщение на начина за решаване на уравнения със събиране и изваждане

Супер, току що решихме уравнение със събиране и уравнение с изваждане. Нека обобщим какво направихме:
Вид уравнениеПримерПърва стъпка
Уравнение със събиранеk, plus, 22, equals, 29Изваждаме 22 от всяка страна
Уравнение с изважданеp, minus, 18, equals, 3Прибавяме 18 към всяка страна.

Нека опитаме няколко задачи.

Уравнение A
  • Електричен ток
Коя операция ще помогне за намирането на y?
y+6=52
Избери един отговор:
След прилагане на правилната операция от двете страни, колко е y?
y, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text