Основно съдържание
Учи
Разбиране за стойността на изразаРазбиране за стойността на изразаЗависими и независими променливиЗависими и независими променливи: чертане на графикаЗависими и независими променливи: уравнениеЗависими и независими променливи (преговор)
Учи
Променливи, изрази и уравненияПроверка на решенията на уравненияВъведение към уравненияЕдно и също нещо от двете страни на уравнениятаПредставяне на зависимост с уравнениеДелене на двете страни на уравнениеОбяснение на решаването на уравнения в една стъпкаВъведение в уравнения в две стъпкиУравнения с неизвестни от двете страни: дроби
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Учи
Уравнения със събиране и изваждане в една стъпкаУравнения с изваждане в една стъпкаУравнения със събиране и изваждане в една стъпкаУравнения за събиране и изваждане в една стъпка: дроби и десетични дробиУравнения с умножение в една стъпкаУравнения с деление в едно стъпкаУравнения с умножение и деление в една стъпкаУравнения за умножение и деление в една стъпка: обикновени дроби и десетични дроби
Учи
Линейни уравнения - 1Линейни уравнения - 2Линейни уравнения - 3Линейни уравнения - 4Решаване на уравнение за променливаРазработен пример: уравнения в две стъпкиПреговор решаване на уравнения в две стъпкиУравнения с неизвестни от двете страни: 20-7x=6x-6Уравнения с неизвестни от двете страни: дробиУравнения със скобиПреговор уравнения с решения от множество стъпки
Учи
Откриване на грешки в уравнения от една стъпкаНамери грешката: уравнения от две стъпкиОткриване на грешки в уравнения от една стъпка
Учи
Брой решения на уравненияРазработен пример: брой решения на уравнениятаСъставяне на уравнение без решенияСъставяне на уравнение с безкраен брой решения
Учи
Едно и също нещо от двете страни на уравнениятаПредставяне на зависимост с уравнениеДелене на двете страни на уравнениеОбяснение на решаването на уравнения в една стъпкаВъведение в уравнения в две стъпкиЗащо правим едно и също нещо от двете страни: Неизвестно от двете страниВъведение към уравнения с неизвестни от двете страниНамиране на липсващата алгебрична стъпкаОписване на стъпките при решаване на уравненияПример 2: Разпределително свойство и опростяванеПример 3: Разпределително свойство и опростяване
Учи
Моделиране с уравнения в една стъпкаТекстова задача за уравнение: супер йога (1 от 2)Текстова задача за уравнение: супер йога (2 от 2)
Учи
Текстова задача с уравнение в две стъпки: компютриТекстова задача с уравнение в две стъпки: градинаТекстова задача с уравнение в две стъпки: портокалиСуми на последователни цели числаЗадача за сбор от цели числаТекстова задача с линейно уравнение: физиологичен разтворТекстова задача с линейно уравнение: подсладени напиткиУпражнение за линейно уравнение,използващо отсечка
Учи
Текстова задача за линейни графики: коткиТекстови задачи с линейно уравнение: вулканТекстови задачи за линейни уравнения: приходиИзобразяване с линейни уравнения: снягПример за линейна функция: харчене на париПриспособяване на права към данниТекстова задача с линейни функции: горивоТекстова задача с линейни функции: басейнИзобразяване с линейни уравнения: членство за фитнес и лимонадаТекстова задача с линейни функции: айсбергТекстова задача с линейни функции: боя
Провери знанията си относно Уравнения с тези 31 въпроса.

За този урок

В този раздел ще научиш какво се нарича уравнение и как да решаваш уравнения от вида ax + b = 0