If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Моделиране с линейни уравнения и решаване

Задача

Густав измерва крачката си и определя, че s негови стъпки правят една миля. Един ден Густав вървял 6300 стъпки, което било 3 мили.
Състави уравнение, с което да опишеш ситуацията.
Колко стъпки на Густав има в една миля?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi