If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Построяване на графика от уравнение на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка с Oy – преговор

Уравнението на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка с ординатната ос е във вида y=mx+b, където m е ъгловият коефициент (наклонът), а b е ординатата на пресечната точка с оста y. Можеш да използваш този вид на линейното уравнение, за да начертаеш графиката му в координатна система x-y.

Графика на линейната функция

Сортирай по:
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".