If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Умножение на комплексни числа

Научи как да умножиш две комплексни числа. Например умножи (1+2i)⋅(3+i).
Комплексно число е всяко число, което може да бъде написано като a+bi, където i е имагинерната единица, а a и b са реални числа.
Когато умножаваме комплексни числа, е полезно да запомним, че свойствата, които използваме при извършването на аритметични действия с реални числа, действат по подобен начин при комплексните числа.
Понякога разглеждането на i като променлива, подобна на x, е полезно. Тогава само с няколко корекции в края можем да умножим точно по начина, по който сме очаквали да го направим. Нека разгледаме по-подробно това, като решим няколко примера.

Умножение на реално по комплексно число.

Пример

Умножи 4 по(13+5i). Представи полученото число във вида a+bi.

Решение

Ако инстинктът ти подсказва да разкриеш скобите и да умножиш по 4, това е правилно! Да го направим!
4(13+5i)=4(13)+(4)(5i)=5220i
Това е всичко! Използвахме разпределителното свойство, за да умножим едно реално число по комплексно число. Нека опитаме нещо малко по-сложно.

Умножение на имагинерно число по комплексно число

Пример

Умножи 2i по (38i). Представи полученото число във вида a+bi.

Решение

Отново ще започнем с разкриване на скобите и умножаване на 2i по всеки член в скобите.
2i(38i)=2i(3)2i(8i)=6i16i2
На този етап отговорът не е във вида a+bi, тъй като съдържа i2.
Знаем обаче, че i2=1. Нека заместим и да видим докъде ще ни отведе това.
2i(38i)=6i16i2=6i16(1)=6i+16
Като използваме комутативното свойство, можем да представим отговора като 16+6i и по този начин получаваме 2i(38i)=16+6i.

Провери знанията си

Задача 1

Умножи 3 по (2+10i).
Представи отговора си във вида a+bi.

Задача 2

Умножи 6i по (5+7i).
Представи отговора си във вида a+bi.

Чудесно! Сега сме готови да продължим дори още по-нататък! Това, което следва, е най-типичният случай, който ще видиш, когато трябва да умножаваш комплексни числа.

Умножаване на две комплексни числа

Пример

Извърши умножението: (1+4i)(5+i). Представи полученото число във вида a+bi.

Решение

В този пример някои намират за много полезно да разглеждат i като променлива.
Всъщност процесът на умножение на тези две комплексни числа е много подобен на умножението на два двучлена! Умножи всеки член на първото число по всеки член на второто число.
(1+4i)(5+i)=(1)(5)+(1)(i)+(4i)(5)+(4i)(i)=5+i+20i+4i2=5+21i+4i2
Тъй като i2=1, заместваме i2 с 1, за да получим желания вид a+bi.
(15i)(6+i)=5+21i+4i2=5+21i+4(1)=5+21i4=1+21i

Провери знанията си

Задача 3

Извърши умножението: (1+2i)(3+i).
Представи отговора си във вида a+bi.

Задача 4

Умножи (4+i)(73i).
Напиши отговора си във вида a+bi.

Задача 5

Умножи (2i)(2+i).
Напиши отговора си във вида a+bi.

Задача 6

Умножи (1+i)(1+i).
Напиши отговори си във вида a+bi.

Задачи с повишена трудност

Задача 1

Нека a и b са реални числа. Колко е (abi)(a+bi)?

Задача 2

Извърши посоченото действие и опрости. (1+3i)2(2+i)
Напиши отговора си във вида a+bi.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.