If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:21

Видео транскрипция

Инвестиционна фирма създава диаграма, показваща движението на определена акция за 12 месеца. Дали през годината цената на акциите се е понижила, повишила или е останала същата? На хоризонталната ос (Ох-> АБЦИСНА ОС) са нанесени месеците, и те са подредени така: юли, август, септември, октомври и т.н. На вертикалната ос (Оу -> ОРДИНАТНА ОС) е нанесена цената. Например през юли цената на тази акция е малко над 10 долара, а през Август се е преместила на около 11 долара. И така за всеки месец е посочена цена. Този тип диаграма се нарича ЛИНЕЙНА, защото имаме данни за всеки месец, и когато ги свържем, получаваме линия. Свързваме точките, за да видим дали има някаква тенденция за промяна. Дали имаме нещо, което се е променило от една цена на друга. Линейните диаграми се използват, когато нещо се променя в течение на времето. А сега да отговорим на задачата: През годината цената на една акция се е понижила, повишила или е останала същата? На базата на данните месец за месец, например от юли до август, цената се е покачила. После от август до септември се е понижила, след това се е повишила за 2 месеца и е спаднала за един месец. След това за няколко месеца цената буквално е скочила. От февруари до март цената се е качила до почти 17 долара, но след това отново е спаднала. И отново расте. Важно е да разбереш какво те питат! Те не питат дали всеки месец цената се е повишавала, а по продължение на 12-те месеца, дали цената се е повишила, понижила или е останала същата. Ако тръгнем от юли, където започва информацията, цената е около 10 долара. Въпреки че има няколко месеца, през които цената е спаднала в сравнение с предходни месеци, общата тенденция е, че цената се повишава. Можем да го видим и с просто око. През юли цената е 10 долара. До юни следващата година цената е между 16 и 17 долара. Виждаме, че наистина се е повишила. Не е показан юли месец от следващата година, но от графиката се вижда отиващата нагоре линия. Виждаме го на диаграмата. Запомни! Въпреки няколкото по-ниски стойности, общата посока на промяна на стойността на акциите е нагоре.