If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Дехидратационен синтез или кондензационна реакция

Монозахаридът глюкоза може да се използва като градивна единица на по-сложни въглехидрати и захари. Две молекули глюкоза може да се свържат чрез реакция на дехидратационен синтез, при което се получава дизахаридът малтоза. Този процес може да се повтори, при което се получават полизахариди като нишесте и гликоген.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В предното видео говорихме за това колко е важна глюкозата като проста захар. Говорихме и за молекулярната ѝ структура. В това видео ще разгледаме как гюкозата може да бъде градивна единица на по-сложни захари и по-сложни въглехидрати. Тук съм поставил две молекули глюкоза, можем да номерираме въглеродните им атоми. Това е номер едно, две, три, четири, пет, шест. Едно, две, три, четири, пет, шест. Молекулите са в цикличната им форма. Сега ще видим какво ще стане, ако този кислороден атом тук -- ще го оцветя в цикламено, ако този атом използва една от несподелените си електронни двойки, за да участва в химична реакция, която се нарича нуклеофилна реакция – той реагира с първия въглероден атом на молекулата глюкоза отляво. Това може да стане, защото първият въглероден атом тук е свързан с два кислородни атома. Кислородът е силно електроотрицателен. Кислородните атоми привличат електроните към себе си, когато участват в ковалентна връзка. Затова този въглероден атом ще има частичен положителен заряд. Този кислороден атом е силно електроотрицателен. Той ще привлече електрони от този водороден атом и от въглероден атом номер четири в молекулата глюкоза отдясно. Това ще му даде частичен отрицателен заряд. Затова реакцията е нуклеофилна. Ще бъде привлечен от ядрото (нуклеус = ядро) на въглеродния атом, от частично положителния заряд ето тук. Когато това стане, кислородният атом ще използва свободната си електронна двойка, за да образува връзка. Ще я сподели с вълеродния атом, а въглеродният атом ще се освободи от друга връзка. Ще се освободи от двата електрона в тази връзка. Сега може да решиш, че те просто се връщат при кислорода и се получава хидроксиден анион? Може би първо ще бъдат използвани, за да формират хидроксиден йон или може би тази връзка веднага се свързва с водороден йон от разтвора, от друг хидрониев йон в разтвора. Може да се използва за свързване с този водороден йон, който е просто протон. Махаме един електрон от водородния атом и се получава протон. Какво ще стане тогава? Тези две молекули ще се свържат. Ще се свържат ето така. (показва на екрана) Важно е да следим молекулите тук. Този кислороден атом е този кислороден атом. (показва на екрана) Ето този. Тази връзка между въглероден атом номер четири отдясно на този кислороден атом е тази връзка тук. А оттук взехме електронна двойка, за да сформираме връзката с въглероден атом номер едно, ще я оцветя в цикламено. Тази връзка тук е ето тази. Този кислороден атом, сега е този кислороден атом тук. А тази електронна двойка сега е формирала връзка с този водороден атом, ще я оцветя в синьо, това е тази връзка тук. На моята рисунка този кислороден атом е свързан с въглероден атом номер едно тук и номер четири тук. Това вече сме го направили тук. Въглероден атом номер едно в лявата молекула и номер четири в дясната. Но също сме го свързали и с водороден атом. Както съм го нарисувал тук, все още е свързан с водород. Ще има общ положителен заряд. Тук беше неутрален. Беше неутрален тук, но сега споделя електроните си. Сега споделя тези два електрона в ковалентна връзка. Можеш да се досетиш, че дава електроните си на този въглероден атом и сега има положителен заряд. Но за да се върне към неутралност, някоя водна молекула може да грабне този йон, може би този тук. Може да се свърже с този водород. Тези електрони, и двата... Ще грабне само водородното ядро, т.е. протон, и тези два електрона ще се върнат при този кислород, който ще стане неутрален. Така ще получим следното, ще изтрия това. Този водороден атом сега е свързан с този кислороден и имаме хидрониев йон. Това е логично. Имахме хидрониев йон. Имахме водороден протон тук, и все още го имаме, но сега е свързан с молекула вода, така че сме взели протон и сме върнали протон, затова нямаме добавен заряд или отнет заряд от системата. Важното е, че когато тези две молекули се свързаха, изгубихме молекула вода – сумарно тази система изгуби молекула вода. Получи заряд, за да го направи, за да създаде молекула вода. Но нещото, което наистина изчезна от тези две молекули, е ето това тук. (огражда молекула Н2О) Този Н е този, този кислород е този. А този водороден атом е този. Този вид реакция, при която синтезираме по-сложна молекула, по-дълга верига от молекули глюкоза, се нарича дехидратация. Това, което направихме тук се нарича дехидратация. Защо я наричаме така? Защото сме отделили молекула вода. Ако си представиш, че губиш вода, си представяш дехидратация. В същото време съединяваме две неща, за да синтезираме по-голяма молекула. Понякога това се нарича кондензиране. Кондензиране. Когато се свържат, тези две молекули глюкоза образуват т.нар. дизахарид. Всяка молекула глюкоза сама по себе си е била монозахарид, тази тук отдясно е монозахарид. Какво означава монозахарид? "Моно" означава единичен или един, а "захарид" идва от гръцката дума за захар. Гръцката дума за захар е -- ще го прoизнеса грешно - sakcharon. Когато хората кажат, че нещо е захарно, значи е много, много сладко. Гръцката дума за захар е sakcharon. Следователно захарид значи захар, монозахарид - единична захар. Това значи захар. Общият термин захарид означава не само проста захар като монозахаридите, може да означава и две от тези неща, свързани заедно. Има и други прости захари – фруктоза и други. Може да означава и няколко от тези, свързани заедно. Може да имаме полизахариди. Целият клас, захариди, се асоциира с въглехидратите. Започнахме с тези два монозахарида тук. А това е дизахарид. Това е дизахарид. Имаме два свързани монозахарида. Това е дизахарид. Точно този дизахарид е малтоза. Целта на това видео е да видиш как можем да започнем с тези прости захари, тези монозахариди, и да формираме дизахариди. Всъщност можеш да продължиш реакциите на дехидратация или кондензиране и да добавяш още и още монозахариди, да строиш по-дълги и по-дълги вериги. Ако продължаваш така, ако продължаваш да удължаваш веригите, ще стигнеш до света на полизахаридите. Полизахаридите се състоят от много прости захари, много монозахариди, свързани заедно. Това е и случаят при захарта, ще видиш, че често в химията, имаме една градивна единица – тази единична захар тук – по-общо можем да я наречем мономер Ако свържем няколко мономера помежду им, ще се получи полимер. Полизахаридите също са изключително важни, вероятно днес си хапнал/а малко полизахариди. Сигурен съм, че имаш полизахариди, складирани в клетките си в момента. Ако свързваме молекули глюкоза помежду им, и продължаваме процеса, ще получим полимер, който е често срещан в растенията – например т.нар. скорбяла (нишесте). Полизахарид, който можеш да откриеш в растенията е скорбялата, която се състои от свързани молекули глюкоза. За да имат клетките незабавен достъп до складирана енергия, се свързват няколко молекули глюкоза и се образува гликоген. Тези макромолекули, тези полизахариди, се състоят от прости захари, от няколко свързани монозахариди. Те са често срещани в биологията. Вероятно си ги опитвал/а и имаш запаси от тях в организма си в момента.