If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 1: Химия на живота

500 възможни точки за Майсторство

За този раздел

В този раздел ще се запознаем с основите на самия живот, като ще учим за макромолекули от протеини до нуклеинови киселини. В края ще имаш по-добро разбиране за химичните свойства, които правят живота възможен.

Повиши нивото си за тези умения и събери до 240 точки за Майсторство
ДНК: това е твоята наследственост. Освен това, както се досещаш, и още много други неща.
Повиши нивото си за тези умения и събери до 160 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 500 точки за Майсторство!
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген
AP® е регистрирана търговска марка на College Board, които не са прегледали този ресурс.