If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Ток поради затваряне на ключ: решен пример

Намери тока, протичащ поради затварянето на ключ, като използваш еквивалентното съпротивление и закона на Ом.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Питат ни: "Какъв е токът, който преминава през R1" - тоест през този резистор - "когато ключът е отворен в сравнение с тока през R1, когато ключът е затворен?" Спри видеото и виж дали можеш да откриеш това. Нека просто помислим за двата сценария. Можем да гледаме на тока като - ето тук, този ток ни интересува. Можем или да го измерим тук, или да го измерим ето тук. И нека първо помислим за сценария, в който ключът е отворен. Когато ключът е отворен, токът ни ще е равен на напрежениети през краищата на резисторите, а това ще е 12 волта... 12 волта, делено на еквивалентното съпротивление на резисторите. Когато ключът е отворен, просто имаме последователни резистори R1 и R2, така че това ще е R1 + R2. Ако имаш два последователни резистора, тяхното еквивалентно съпротивление е просто сборът на съпротивленията. Добре. Сега да помислим за ситуацията, в която ключът е затворен. Затворен. Токът ни в тази точка на веригата, или токът, който преминава през R1, I с индекс closed (затворен), е, отново, равен на 12 волта - напрежението през краищата на резисторите... Но на какво ще делим сега? Какво се случва, когато затвори ключа? Тези прави, при които не виждаме резистори, в диаграмите на ел. вериги приемаме, че нямат съпротивление. Тоест целият той ще протича насам. Тоест като затворим ключа премахване R2 от веригата. Токът ще премине само през R1 и буквално ще следва пътя на най-малкото съпротивление. В тази ситуация токът ни ще е 12 волта делено на - и всъщност имаш само едно съпротивление, делено на R1. Когато затвори веригата, всъщност премахна един резистор и ако премахна един резистор, увеличавал тока. Тоест можем да запишем, че токът, когато ключът е отворен, ще е по-малък от тока, когато ключът е затворен Отново, защо това е така? Просто погледни знаменателите. Когато ключът е отворен, делиш на по-голямо число, отколкото когато ключът е затворен. Друг начин да помислим за това е, че когато ключът е отворен, R2 съпротивлението също се взима предвид. Когато ключът е затворен, R2 вече не е фактир и имаш по-малко съпротивление, което ще означава, че имаш по-голям той.