Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:3:04

Видео транскрипция

В първото видео, в което говорихме за дифузия и за концентрационни градиенти, имахме съд, който съдържаше само един вид частици. Имахме тези лилави частици. В този случай концентрацията на лилави частици беше по-висока от лявата страна, отколкото от дясната. Така че, ако погледнем този концентрационен градиент, той върви от по-високата концентрация вляво към по-ниската концентрация вдясно. Видяхме какво се случи. Тъй като имаме повече частици тук и те подскачат наоколо в различни произволни посоки, има по-голяма вероятност частици да се придвижат от ляво надясно, от колкото от дясно наляво. Ще имаме пренос на частици и от дясно наляво, но ще има по-голяма вероятност за движение от ляво надясно. Освен това, ако изчакаме известно време, частиците ще се разпределят равномерно в съда. Те са се придвижили по посока на концентрационния си градиент и са се разпределили равномерно в съда. Интересното при диаграмата, която виждаме сега е, че съм добавил втори вид частици, тези големи жълти частици. Виждаме, че концентрационният градиент на тези частици е в обратна посока. Имаме ниска концентрация, всъщност нямаме никакви жълти частици отляво. Нямаме никакви жълти частици отляво и висока концентрация на жълти частици отдясно. Концентрационният им градиент е от дясно наляво. Целта на това видео е да покаже, че всяка частица се движи по посока на собствения си концентрационен градиент. Стига да не е блокирана по някакъв начин, тя ще се движи по посока на уникалния си концентрационен градиент, независимо от това какво правят другите частици. Поне през по-голямата част от времето. И така, виждаме, че жълтите частици ще се движат от място с висока към място с ниска концентрация. Ще се придвижат чрез дифузия от дясно наляво. Това не е магия. Тази молекула не си е казала, "О, тук са още седем от приятелите ми, малко е претъпкано, чувствам се клаустрофобично, ще се преместя от другата страна." Не това се случва. Частиците просто подскачат произволно и когато в началото имаме ситуация като тази, няма шанс жълти частици да преминат от ляво надясно, защото тук няма жълти частици. Но има вероятност след определно време, някои от тези жълти частици да се преместят от дясно наляво. Те ще продължат да го правят, докато не достигнат стабилна конфигурация, при която има еднаква вероятност частици да се преместят от ляво надясно и от дясно наляво. Това ще се случи и при двата вида частици. В часовете по биология или химия често ще чуваш за неща, които се движат по посока на концентрационния си градиент, можем да добавим по посока на уникалния си концентрационен градиент. Както видя, концентрационният градиент на жълтите частици е в посока, противоположна на този на лилавите частици. Това не е магия. Просто трябва да си представиш, че частиците подскачат наоколо в различни посоки. Какво е естественото нещо, което може да се случи? Ще има по-голяма вероятност частиците да се преместят от място с по-висока концентрация към място с по-ниска концентрация, от колкото от място с по-ниска концентрация към място с по-висока концентрация.