If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Намаляване на замърсяването на въздуха

Задача

Различни съоръжения за контрол на въздушното замърсяване улавят замърсителите, отделяни при различни индустриални процеси .
В долната таблица се прави сравнение между сухи и влажни електростатични утаители (ESP) и скрубери.
Изисквания на процесаСух ESPВлажен ESPСкрубер
Може да се справи с влажен газнедада
Частиците се събират в течностинедада
Улавя частици под един микрондадада
Силно ефикасен за субмикронни частици и ниска консумация на енергиядадане
Препоръчан за запалими химикалинедада
Таблица, адаптирана от: crcleanair.com
Кой от уредите в таблицата би бил най-ефикасен за улавяне на субмикронни частици в запалими химикали?
Избери един отговор: