If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Видове горива и употребата им, част 2

Задача

Според доклад от 2021 г. на Агенцията за енергията и информацията на САЩ, генераторите на електричество от геотермална енергия действат по-близо до максималния си капацитет от ветрогенераторите. Това означава, че генераторите на електричество от геотермална енергия са по-надеждни от ветрогенераторите.
Кое от следните твърдения най-добре обяснява защо генераторите на електричество от геотермална енергия действат при по-висок капацитет от ветрогенераторите?
Избери един отговор: